Hospitaler

Sygehuschef: Det er nødvendigt

Kurt Nielsen, sygehuschef for Thy og Mors, erkender at han næppe bliver kåret som årets morsingbo. Frejdigt har han fremlagt en plan for lukning af sygehuset i Nykøbing. En plan, der passer som fod i hose til de planer, embedsmændene i Region Nordjylland har lagt frem. - Ud fra de givne rammer er sygehuset i Nykøbing velfungerende og effektivt med et dygtigt personale. Problemet er, at sygehuset er alt for sårbart over for udeblevne patienter og hvis en læge er nødt til at blive i Thisted for at løse akutte opgaver. Sygehuset i Nykøbing udfører småoperationer såsom at fjerne åreknuder, kikkertundersøgelser af knæ, sterilisationer og lettere håndkirurgi. Desuden er der medicinske dagpatienter og dialyse. Opgaverne bliver udført af læger fra Thisted sammen med sygeplejersker, der har fast arbejdssted i Nykøbing. - Især medicinske patienter udebliver af og til fra behandling, og så er det altså svært for lægen at fylde tiden med andet arbejde, da der ikke findes en medicinsk afdeling. Det hænder også, at en læge fra Thisted er nødt til at melde afbud, hvis en af hans kolleger er blevet syg. Uden læge kan personalet i Nykøbing ikke rigtigt stille noget op. Produktiviteten i det nordjyske sygehusvæsen ligger et godt stykke under landsgennemsnittet. Produktiviteten på Sygehus Nord - fremover Sygehus Thy-Mors - er endnu ringere. Den ligger 12 procent under landsgennemsnittet. - De vilkår, som vi nu engang har på sygehuset i Nykøbing, er med til at trække produktiviteten ned. Produktiviteten vil med sikkerhed stige, hvis vi samler funktionerne i Thisted, forsikrer Kurt Nielsen. Han mener, at Sygehus Thy-Mors har en moralsk forpligtelse til at bidrage til øget produktivitet på de nordjyske sygehuse. - Det er en fælles opgave et få øget produktiviteten. Derfor er vi nødt til at trække på samme hammel. Kurt Nielsen er heller ikke i tvivl om, at sygehuset i Nykøbing ville blive nedlagt, hvis Mors var kommet med i den midtjyske region. - Den proces, som nu foregår i Nordjylland, er én, som alle de nye regioner skal igennem. Det er nødvendigt med det effektivitetspres, der bliver lagt på os. Lukning af sygehuset i Nykøbing gør det nødvendigt at bygge i Thisted for et endnu ukendt tocifret millionbeløb. Alligevel er sygehuschefen sikker på, at det er en god ide, når det samlede regnskab gøres op. - Da vi samlede den akutte medicinske behandling i Thisted for tre år siden, sparede vi 30 millioner kroner årligt. Så meget bliver det ikke denne gang.