Hospitaler

Sygehuschef: Nej til strafgebyr

Vendelboer meget gode til at overholde aftale med sygehuset

NORDJYLLAND:Når vendelboer har en aftale med sygehuset i Hjørring, så bliver den i langt, langt de fleste tilfælde overholdt. Sygehusdirektør Søren Kristensen mener derfor, at der ikke er behov for at indføre et strafgebyr for patienter, som udebliver. - Der er da enkelte, som glemmer, at de har en aftale om en undersøgelse på sygehuset. Men antallet er bestemt ikke så stort, at jeg overhovedet anser det for at være et problem. Derfor har vi heller intet ønske om at opkræve bøder for udeblivelser. Det ville være en overreaktion fra vores side, siger han. Tværtimod mener Søren Kristensen, at det kan forringe forholdet mellem læge og patient, hvis sygehuset begynder at opkræve penge af folk, der har glemt en aftalt undersøgelse. I de forholdsvis få tilfælde, det sker, drejer det sig som regel om en ambulant forundersøgelse. - Somme tider ringer folk nogle timer efter den aftalte tid og undskylder meget, at de fuldstændig har glemt det. Ofte er der tale om patienter, som er henvist af egen læge, men som i mellemtiden måske har fået det langt bedre. I de tilfælde vurderer vi, at der er brug for en ny aftale om en undersøgelse, eller om vi bare skal give den praktiserende læge besked, forklarer sygehusdirektøren. Det er Søren Kristensens indtryk, at vendelboer er bedre til at holde den slags aftaler end eksempelvis københavnere. Det kan han se af statistikkerne. På de københavnske sygehuse er der op til 10 procent af de ambulante patienter, som udebliver uden afbud. - Det har noget med respekt for andres tid at gøre, konstaterer han. Søren Kristensen erkender, at han selv engang imellem glemmer at aflevere en bog til tiden på biblioteket, ligesom han også har glemt en aftale hos tandlægen. Men det er en helt anden historie. Heller ikke i Hobro Kommune anser hverken skatteforvaltning eller socialforvaltningen problemet for at være så stort, at der er behov for strafgebyr til de glemsomme. - Der er da helt sikkert nogle, som udebliver uden afbud. Især i de trælse sager, hvor det handler om fjernelse af børn eller socialt bedrageri. Men jeg anser nu ikke problemet for at være ret stort, selv om en form for strafgebyr muligvis kunne medvirke til at mindske det i et eller andet omfang, siger socialchef Kurt Bennetsen Viceskattechef Jon Pugholm: Vi oplever det ikke som et problem, og jeg vil finde det forkert, hvis vi inden for vores område begynder at opkræve gebyr af borgere, der har glemt et aftalt møde. Et er, at vi går deres skatteforhold grundigt igennem. Men hvis vi skal starte et møde med at opkræve et gebyr, fordi de udeblev fra det foregående møde, vil det efter min mening forpeste forhandlingsklimaet. Vi skulle jo gerne fungere som ligeværdige parter, siger han. Heller ikke retspræsidenten ved retten i Aalborg, Ida Heide-Jørgensen, savner ligefrem et bødesystem til vidner, sagsparter og tiltalte, som udebliver uden afbud. - Det har jeg sådan set ikke rigtigt nogen holdning til, siger hun. I retten sker det ellers ind imellem, at en sag må aflyses, selv om både dommer, domsmænd, sekretær, anklager, forsvarer og vidner er mødt op. Aflysningen sker, fordi den tiltalte i en straffesag ikke dukker op. - Det er naturligvis rimeligt træls, når det sker, og det koster også. Men som dommer har jeg altid noget andet at tage mig til, hvis en sag bliver udsat, fordi et vidne eller den tiltalte ikke dukker op, siger retspræsidenten i Aalborg. Ida Heide-Jørgensen har ikke indtryk af, at der er tale om et voksende problem inden for retsvæsenet. Det eneste sted, NORDJYSKE møder en umiddelbar interesse for et sanktionssystem overfor borgere, der udebliver uden afbud, er på Aalborg Sygehus. - Det er da brandærgeligt, når folk bare bliver væk uden afbud. Hvis vi havde vidst det, kunne vi jo have indkaldt en anden patient. Det går ud over sygehusets effektivitet, når den slags sker, siger chefsygeplejerske Vibeke Deding. For halvandet år siden foretog sygehuset en undersøgelse af, hvem det er, der udebliver. Det viste sig i høj grad at være patienter, som skulle til fysioterapi. Sygehuset er netop i færd med at gennemføre en tilsvarende undersøgelse. Den ventes færdig i løbet af en måneds tid. - Det kan måske være udmærket med et middel, der kan mindske antallet af aflyste behandlinger. Men det kommer helt an på, hvad det koster i bureaukrati. Hvis det bliver alt for bureaukratisk, synes jeg ikke, det er nogen god ide med et gebyr, siger Vibeke Deding. Et sted bliver aftalerne med det offentlige i hvert fald næsten altid overholdt. Det er på de kommunale vielseskontorer. Niels Chr. Andersen, overassistent på borgmesterkontoret i Hobro Kommune, har dog oplevet, at et brudepar ikke dukkede op det aftalte tidspunkt. Det var vist noget med, at manden og konen havde misforstået hinanden...