Sygehuse skal slippe speederen

Økonomien tvinger nordjyske hospitaler ned i tempo

NORDJYLLAND:Nordjyske patienter kan forvente længere ventetid til behandling på landsdelens sygehuse i løbet af det kommende år. - Jeg synes, det er brandærgerligt. Men jeg ser ingen anden udvej end at vende tilbage til normal produktivitet på sygehusene, hvis vi skal have økonomien til at hænge sammen. Og det vil uvægerligt komme til at betyde længere ventetider på nogle områder, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S). Region Nordjylland kom ud af 2009 med et uventet stort underskud på cirka 200 millioner kroner. En af årsagerne til, at underskuddet blev så stort, er paradoksalt nok, at de nordjyske sygehuse har behandlet flere patienter end planlagt. Det har kostet dyrt. Produktiviteten på de nordjyske sygehuse har været to procent højere end budgetteret, uden at regeringen har kompenseret for det økonomisk. - De ansatte på sygehusene har virkelig knoklet for at holde ventetiden for patienterne nede. Men samtidig koster det i lønninger og indkaldelse af vikarer. Derfor er vi nu tvunget til at drosle produktionen ned til normalt niveau for at holde igen på omkostningerne. Ellers risikerer vi, at det går helt galt, konstaterer Ulla Astman. Hun erkender samtidig, at der er tale om et chancespil, fordi mange patienter med henvisning til behandlingsgarantien på en måned har ret til at vælge sygehus i en anden region eller et privathospital, hvis Region Nordjyllands egne sygehuse ikke kan klare opgaven inden for tidsfristen. - I det hele taget er det noget selvmodsigende, at regeringen gerne vil have behandlet så mange som muligt så hurtigt som muligt, uden at det må koste. Det kan jo ganske enkelt ikke lade sig gøre, siger den nordjyske regionsrådsformand. Ved at drosle ned på produktiviteten på sygehusene regner Ulla Astman med, at Region Nordjylland kan undgå massefyringer i stil med det, der foregår på nogle af de københavnske sygehuse. Hun regner med, at Nordjylland klarer skærene ved at bruge af kassebeholdningen.