Hospitaler

Sygehuse står for skud

29.12. skriver regionsrådsformand Ulla Astman, at sygehusene i Region Nordjylland i 2011 skal spare 200 mio. kr.

På Aalborg sygehus skal der spares 80 mio. kr. alene, og det vil berøre mange medarbejdere. Ulla Astman siger også: "Besparelserne må ikke gå ud over den egentlige kvalitet i behandlingen. Patienterne skal have den bedste behandling inden for de rammer, vi bedst muligt kan skabe - fysiske, psykiske og økonomiske". I FOA Aalborg mener vi, at det er et rigtigt politikersvar. Regionsrådsformanden siger jo ingenting. Hun går med både livrem og seler. Samtidig må vi også tilstå, at DF-regeringens skattestop også her er den store skurk. Det er regeringen, der kommer med penge til regionernes sygehuse. Trods påstande om, at de aldrig har givet så mange penge til sygehusene, så oplever patienterne ikke sygehusbehandlingen som særlig servicevenlig. Det skyldes jo nok, at de offentlige sygehuse skal konkurrere med overbetalte privathospitaler. Vi ved, at der skal ske omplacering af cirka 90 medarbejdere på Aalborg Sygehus samt nedlæggelse af 50 sengepladser, Men ikke, hvilke grupper, det kommer til at gå ud over, og hvor sengepladserne skal findes Vi ved, at regionspolitikerne har opfordret til og ønsket opgaveglidning, så eksempelvis social- og sundhedsassistenterne kunne overtage flere sygeplejeopgaver, hvad de for øvrigt også er uddannede til. Det er bare aldrig blevet effektueret. Det betyder også, at sygehusene "producerer" for dyrt. Sygehusene kunne få flere patienter igennem billigere med kompetente personalegrupper under FOA's område. Det har politikerne også ønsket, men ikke gjort noget ved. Skal uddannet arbejdskraft nu erstattes af frivillige? Skal den resterende uddannede arbejdskraft så til at bruge tid på at holde øje med de frivillige samtidig med, at de skal behandle patienterne? Når regionsrådsformanden taler om, at besparelserne ikke må gå ud over den egentlige kvalitet, så bliver vi mistænksomme, for kvalitet er også forbundet med service overfor patienterne. Mange patienter oplever et fortravlet og hektisk sygehusophold, hvor der ikke er tid til en snak på sengekanten. Patienterne skelner ikke mellem kvalitet og service, men det gør ledelsen, der åbent melder ud, at servicen må vige til fordel for kvalitet. FOA Aalborg mener, at der ikke må træffes forhastede beslutninger. Når der skal træffes beslutninger om besparelser på sengepladser, medarbejdere, kvalitet og service, forlanger vi, at medarbejderne inddrages fra første færd, så vi sammen kan finde rimelige løsninger. Der er altid andre måder at gøre tingene på. Vi har også en forventning om, at det ikke alene er FOAs medarbejdere, der skal holde for i spareplanerne. Hvis det er meningen, at social- og sundhedsassistenterne skal arbejde på sygehusene, hjælper det ikke at afskedige dem. Så kan der ikke uddannes nye, og en vigtig faggruppe vil ikke være til rådighed for patienterne. Social- og sundhedsassistenterne har kompetencer, der ligger ud over, hvad mange andre personalegrupper kan tilbyde, nemlig det sociale aspekt over for patienterne.

Forsiden