Sygehusene er klar til at blive røgfrie

Rygerne bliver sat uden for døren - eller henvist til rygerum

NORDJYLLAND:Ud i kulden. Det er den barske virkelighed for rygerne på nogle af de nordjyske sygehuse, mens de på andre af amtets sygehuse kan blive inde i varmen, når der fra i morgen aften klokken 24 bliver indført rygeforbud på alle sygehuse i Nordjylland. Forbuddet gælder både personale, patienter og pårørende, og på sygehuset i Dronninglund, der hører under Aalborg Sygehus, er det ud i det fri, hvis man vil ryge fortæller oversygeplejerske June Korup: - Vi har to steder udendørs, hvor personale og oppegående patienter kan ryge. For personalets vedkommende skal det ske i spisepausen. Det samme gælder i Brovst, hvor sygehuslæge Kaj Sørensen fortæller, at man er "nået et godt stykke vej" mod det røgfri sygehus. - Personalet skal foreløbig ryge udenfor, men vi har planer om et eller to rygerum, siger han. Rygerum har man allerede på Sygehus Vendsyssel, der omfatter sygehusene i Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn, men der bliver færre af dem i det nye år. - Vi har faktisk arbejdet hen mod det røgfri sygehus i tre år, og vi fandt ud af, at der var brug for rygerum til personalet. Nu er behovet mindre, fordi der er færre rygere blandt personalet. Der er 17 procent færre der ryger på arbejdet nu, fortæller sundhedskoordinator Linda Johansen. På Sygehus Himmerland, der dækker over Hobro, Terndrup og Farsø kan rygerne også dyrke deres last inde i varmen. - Vi er klar til det røgfri sygehus. Der er rygerum til personale og til patienter, der ud fra en lægelig vurdering får tilladelse til at ryge, siger sygehusdirektør Christen Lyhne. På de øvrige sygehuse kan der også gives dispensation til rygende patienter, men sundhedskoordinater Lise Søndergaard, Aalborg Sygehus, forventer ikke, at det bliver til ret mange. - Patienterne bliver på forhånd informeret om, at sygehuset er røgfrit, og mange er kun indlagt i få dage. Det kan de fleste godt håndtere, siger hun. - Alene det at være indlagt på et sygehus væk fra de daglige rutiner kan være med til at bryde rygevanen, påpeger Lise Søndergaard. Der bliver gjort meget for at støtte patienterne under opholdet på sygehusene. Alene på Aalborg Sygehus er der 130 rygestopinstruktører, der tager en samtale med patienterne om rygevaner og tilbyder nikotinplastre og tyggegummi. De, der ønsker det, kan også gøre brug af et rygestopkursus, så de få dage uden røg fortsætter, når de er kommet hjem. - Der er overvældende beviser på tobakkens skadelige virkninger på helbredet. Hver måned dør 1000 danskere af røg. Og når det går op for patienterne, at rygning har konkret betydning for den diagnose, de er indlagt med, er det en motivation til at kvitte tobakken. Det er en af de ting man som patient selv kan gøre for at passe på sit helbred, siger Lise Søndergaard. Et årsskifte er traditionelt forbundet med fortsætter om et bedre liv, og et af de mest brugte gennem tiden er sikkert beslutningen om at holde op med at ryge. Nogle har endda brugt det flere år i træk. For patienter på de nordjyske sygehuse er der større chance for, at det holder denne gang. - Vi er klar med rygestopkurser straks i det nye år. Også for de pårørende, lover Lise Søndergaard.