Sygehusene svigtes

Privathospitalerne er blevet forgyldt af regeringen og Dansk Folkeparti.

De offentlige sygehuse må derimod fyre læger og sygeplejersker for at få økonomien til at hænge sammen. Lars Løkke Rasmussen har i sin tid som sundhedsminister overbetalt privathospitalerne med op mod 900 millioner kroner. 900 millioner kroner, der i stedet kunne være anvendt på offentlige sygehuse, der behandler alle danskere uanset alder eller indkomst. Nu ser vi, at de fælles sygehuse må spare kraftigt for at få økonomien til at hænge sammen og er nødsaget til at fyre sundhedspersonale i stor stil. Det er tydeligt, at Lars Løkke er mere interesseret i at give skattelettelser til de velhavende end at sikre et effektivt offentligt sygehusvæsen. De rige har fået flere penge – hvorimod der er kommet færre penge i statskassen til den fælles velfærd. Regeringen har samtidig indført fradragsberettigede sygeforsikringer, der gennem skatten bliver betalt af alle danskere, men kun sikrer hurtig behandling til de særligt udvalgte. De private sygeforsikringer deler borgerne op i et A-hold og B-hold. A-holdet kan springe køen over og blive undersøgt og opereret med det samme. Mens fx pensionister og folk med kroniske sygdomme må vente længe på at blive tilset på de nedskæringsramte offentlige sygehuse. Socialdemokraterne ønsker ikke et samfund med et A-hold og et B-hold. Det skal ikke være pengepungen, der afgør, om den enkelte dansker kan få hurtig og effektiv behandling. Der skal være fri og lige adgang til sygehusbehandling i Danmark.