Sygehuset giver tryghed

Hospitaler 10. september 2002 08:00

FORRINGELSER: Som ansat på en truet arbejdsplads - samt borger i Skagen by - må også jeg give mit besyv med. Efter mange gode læserbreve skulle man mene, at der ikke kunne skrives mere omkring den eventuelle lukning af Skagen Sygehus. Dog mener jeg ikke at have set ambulatoriet og daghospitalet nævnt. Disse to funktioner er - foruden skadestuearbejdet - en væsentlig del af sygehusets funktion. Vi har et temmelig stort medicinsk ambulatorium med mange specialer. Disse patienter har mulighed for at blive behandlet af den samme læge hver gang, og har ganske givet stor tiltro til og tryghed ved dette. Desuden er der altid den samme ambulatoriesygeplejerske, som kender patienterne meget godt, hvilket øger fortroligheden mellem patient og sygeplejerske betydeligt. Foruden det medicinske har vi også et kirurgisk ambulatorium - omend mindre - men her gælder de samme forhold. Ambulatorie- sygeplejersken ser mange af disse patienter dagligt til sårskift, andre til gipsfjernelse m.m. Vi har da også en skadestue - ikke at forglemme - selvom det er en såkaldt "lukket skadestue", hvilket i praksis betyder, at man kun kan blive behandlet med henvisning fra egen læge/vagtlæge. I højsæsonen er skadestuefunktionen ikke uvæsentlig, eftersom turister også kommer galt afsted! De henvises til røntgenafdelingen, hvis der er mistanke om brud, ses af læge på skadestuen - og behandles alt efter hvor galt det er. Flænger sys, forvridninger bandageres osv. En del af disse patienter ses på et senere tidspunkt til f.eks. gipsfjernelse. Til slut vores daghospital. Patienterne dér kræver oftere besøg, og kan indlægges uden henvisning fra vagtlæge, og mange af dem udskrives direkte fra sengeafdelingen til daghospitalet. For dem gælder de samme "regler" med så vidt muligt at se den samme læge - og den samme sygeplejerske, nemlig ambulatoriesygeplejersken. Desværre er jeg ikke i besiddelse af tal. Hvor mange besøg i røntgenafdelingen er tilknyttet ambulatoriet/skadestuen, hvor mange af disse patienter er omkring laboratoriet - og hvor mange besøg i det hele taget? Mange af disse patienter må med taxa til sygehuset, men afstanden er kort. Hvad vil det ikke koste af tid og penge, hvis alle disse stakkels mennesker skal transporteres med taxa til Frederikshavn/Hjørring for et ambulatoriebesøg, hvor de måske aldrig har set læge eller sygeplejerske før ? Under alle omstænigheder vil det blive besværligt for patienterne, og er det ikke dem, det hele drejer sig om ? Eller er det kun kroner og ører ?

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...