Redningsvæsen

Sygehuset klar til de nye udfordringer

Fusionen betyder ommøblering og nyansættelse af personale

FREDERIKSHAVN:- Som patienter vil vi have den optimale behandling. Med andre ord! Vi vil behandles af en specialist og findes han i Aalborg, Hjørring eller Frederikshavn, så kører vi efter ham. Nærheden er ikke det afgørende, siger cheflæge Søren Christensen. NORDJYSKE, Frederikshavn, har sat cheflæge Søren Christensen og Sygehus Vendsyssels administrative leder, direktør Ingeborg Thusgaard, stævne for at høre om forventningerne om det kommende år og den store sygehussammenlægning. - Hvis man eksempelvis er blevet ramt af en blodprop, er det vigtigere, at man kommer i behandling et sted, hvor man har viden og værktøj til at udvide kranspulsåren. Med veluddannede folk i ambulancerne er tidsfaktoren ikke afgørende, fortsætter cheflæge Søren Christensen. Cheflægen understreger, at netop Nordjyllands Amt er meget langt fremme med den præhospitale behandling - det vil sige den behandling, vi som patienter modtager, inden vi når frem til sygehuset. Under den ophedede sygehusdebat blev det flere gange postuleret at lukning af små sygehuse ville koste menneskeliv. Men med specialiseringsgraden er det vigtigt at forstå, at nærhedsprincippet også kan være den direkte årsag til dødsfald, der kunne være undgået, hvis man havde sat ambulancens kurs til den afdeling, der har eksperticen. - Vi vil gerne levere en meget høj og kvalitativ indsats i behandlingen. Derfor tvinges vi til at certificere vort eget system, så vi præcis kan sige, at sygehus A er certificeret til denne ydelse, sygehus B til en anden ydelse. Det er et spørgsmål om service og kvalitet. - Derfor må borgerne vænne sig til at skulle køre for at komme til de læger, der er de rigtige for dem. Det er rigtigt at det så har en afledt betydning for os, idet vi kan reducere nogle af de såkaldt tomme beredskaber, men det kommer patienterne til nytte mange andre steder - blandt andet i form af korte ventelister, siger Søren Christensen Største center Afkortningen af ventelister vil blandt andet ske gennem den store omstilling, Vendsyssel Sygehus, Frederikshavn, skal igennem. Sygehuset bliver landets største center for planlagte operationer. Det er derfor, der skal ansættes så mange nye mennesker. - I dag benytter vi tre-fire operationsstuer i hverdagen. I 2003 skal vi have gang i otte for at nå den planlagte produktion, fortæller Ingeborg Thusgaard. På det kirurgiske område er det kun gynækologien, der fortsætter produktionsmæssigt uændret. Ortopædkirurgien fordobles og det gør den almene kirurgi også. Så det kræver omlægninger også fysisk, idet der skal indrettes en operationsstue mere i forbindelse med dagsafsnittet. - Vi har fået afsat 10 millioner kroner til indkøb af nyt udstyr og til ændringer i de fysiske forhold - hovedsageligt i Frederikshavn, siger Ingeborg Thusgaard. Rokader For at nå den store produktionsvækst overføres en række akutte funktioner fra Frederikshavn til filialen i Hjørring. - Men traumepatienter efter eksempelvis en trafikulykke vil stadigt kunne behandles i Frederikshavn, ligesom vores visiterede skadestue fortsætter uændret, siger Søren Christensen. Samarbejdet om blot et sygehus i Vendsyssel er en proces, der tager tid - også selv om der er stort medløb fra de ansatte. - Vi er i gang med at skabe eksempelvis en kirurgisk afdeling, der så fungerer med filialer på de forskellige sygehuse. Med 21 overlæger er det selvfølgelig en proces, der tager tid at få bragt så langt frem, at vi taler om os i stedet for os og de andre. Men det kender alle virksomheder, der har fusioneret jo, siger cheflæge Søren Christensen. Men set i amtsperspektiv er der ingen tvivl om, at Sygehus Vendsyssel er en landvinding i forhold til at sikre et ligeværdigt samarbejde med sygehusene i Aalborg. - Vi er selvfølgelig lillebror i det samarbejde, men en lillebror, der kan tiltrække de faglige ressourcer, man har brug for, siger Søren Christensen.