Hospitaler

Sygehuset melder hus forbi

Cheflæge henviser til vagtlægeledelsen og har nu videresendt klagen

FREDERIKSHAVN:Cheflæge Søren Christensen, Sygehus Vendsyssel, bekræfter at sygehuset fredag 10. februar har modtaget en klage fra Claus Windelev. - Men sygehuset har intet med vagtlægen at gøre, ud over at stille lokaler til rådighed. Vagtlægen hører under de praktiserende læger, siger Søren Christensen. Søren Christensen medgiver samtidig, at klagen har ligget stille på grund af vinterferie, men at den ovenpå Nordjyskes henvendelse om sagen straks vil blive ekspederet videre til lederen af vagtlægeordningen, praktiserende læge Thue Hansen, Frederikshavn. - Det vil vi samtidig skriftligt meddele Claus Windeløv, og så må Thue Hansen tage en snak med parterne, mener Søren Christensen. Han mener ikke, at klagen er en sag for patientklagenævnet, eftersom den primært går på lægens opførsel og ikke på en forkert behandling. Claus Windelev, der tidligere har boet en lang årrække i USA, medgiver, at han måske nok endnu ikke er så godt inde i det danske system omkring skadestuer og vagtlæger. - Det ligger ikke til mig, at føre mig frem på nogen måde, så det har ikke berettiget til den overfusning, jeg fik, siger Claus Windelev. Det var fredag 6. februar, omkring kl. 14, hvor hans egen læge lige havde lukket, og vagtlægen åbnede, han henvendte sig med sin dårlige fod. Claus Windelev bekræfter, at skaden da var en uge gammel, men at der indtrådte en forværing under rejsen hjem fra Thailand. - Jeg er stadig i pencillin-behandling, men det går da bedre nu, siger Claus Windelev. At vagtlægen i Frederikshavn tager over allerede kl., 14 om fredagen og ikke som øvrige hverdage først kl. 16, skyldes en speciel indbyrdes aftale, som de praktiserende læger i Frederikshavn har.