Hospitaler

Sygehuset nyansætter 60

Det nye år bliver sygehusets travleste nogensinde

FREDERIKSHAVN:For at imødekomme de mange nye opgaver, som Vendsyssel Sygehus i Frederikshavn påtager sig, er ledelsen godt i gang med at sammensætte et 60 mand stort hold af nye kolleger. På lægesiden skal der hentes ni, og her er man i hus med otte overlæger og en reservelæge. Så skal der ansættes portører, rengøringspersonale, laboranter, fysio- og ergoterapeuter og meget mere. Og dertil kommer en nettogevinst i nogle af de rokeringer, efterårets store sammenlægning med Hjørring Brønderslev Sygehuse fører med sig. Det gælder blandt andet den administrative opdeling, som fører fire ansatte i lønafdelingen til Hjørring og syv ansatte i bogholderi og indkøbsfunktioner fra Hjørring til Frederikshavn. Så set i et jobskabelsens lys har amtets budgetbeslutning om fusion mellem sygehusene i Vendsyssel været et aktiv for Frederikshavn. Og det bliver det i alle måder. Det er sygehusledelsen ikke i tvivl om. Bedste center - Vi og de ansatte har givet hinanden håndslag på at Vendsyssel Sygehus skal blive landets bedste center, et center, som er så spændende at arbejde på, at vi kan rekruttere de læger, vi har brug for til glæde for vore patienter, siger cheflæge Søren Christensen. NORDJYSKE, Frederikshavn, har sat ham og Sygehus Vendsyssels administrative leder, direktør Ingeborg Thusgaard, stævne for at afæske dem forventningerne om det kommende år, og selv fusionen er kommet til i årets 11-time og uden synderligt forvarsel, så virker begge utrolig fortrøstningsfulde for fremtidens muligheder. - Der har været et virkelig positivt medløb fra starten blandt hele personalet, og det kan jo slet ikke undgå at give en tro på, at det store omstillingsprojekt kan gennemføres hurtigt og til tilfredshed for alle, siger Ingeborg Thusgaard. Opgaven er at skabe et bæredygtigt sygehus i Vendsyssel. Det skal være faglig udfordrende og det skal skabe sammenhængende patientforløb i tråd med efterspørgslen. Det hele baseres på de fælles og høje standarder sat på skaft ud fra de faglige vejledninger. Og man kan sige, at fusionen i sig selv er et opgør med ideen om, at et nærsygehus skal kunne klare 90 procent af indlæggelserne. Det er nemlig ofte bedre for patienten at blive fragtet til det rigtige behandlingssted, selv om det kan koste 30 minutter i ambulance, end at blive ført til den nærmeste sygehus-filial.