Hospitaler

Sygehuset truet

BEREDSKAB:Under deltagelse i et møde om akut beredskab på Aalborg Politigård kunne vi ikke lade være med at tænke på situationen i vores eget område. Det vil få uhyggelige konsekvenser for den nordøstlige del af Vendsyssel, hvis amtets sundhedsudvalg kommer igennem med sit forslag om også at fjerne fødeafdelingen og dermed det akutte beredskab på Frederikshavn sygehus. Man kan også være bange for, om der under sådanne forhold ikke vil kunne skabes et attraktivt fagligt miljø, som kan tiltrække dygtige læger. Der vil ikke kunne opretholdes et kirurgisk beredskab med narkoselæger og som følge heraf - heller ikke et medicinsk beredskab. Der vil heller ikke kunne uddannes reservelæger på sygehuset. Konsekvensen heraf er mere vidtrækkende end de fleste forestiller sig, og lukningen af den akutte abdominale kirurgi i Frederikshavn har allerede haft alvorlige konsekvenser. Frederikshavn Sygehus vil ikke kunne modtage alvorligt syge patienter, hverken kirurgiske eller medicinske. På sigt vil sygehusets eksistens være truet og dermed 650 arbejdspladser. Når sygehuset således mister arbejdsopgaver for narkosen, og man af naturlige årsager ikke kan besætte de stillinger, eller at man simpelt hen fjerner dem, så vil man fra Skagen skulle køre 60 km, fra Sæby 48 km og ca. 36 km fra Frederikshavn for at blive behandlet mod alvorlig, akut sygdom. Det er for os helt uforståeligt, at man kan vægte den akutte behandling så lavt. I Vejle Amt har man lavet en opsplitning med kvindesygdomme, føde- og børneafdeling i Kolding og ortopædkirurgi i Vejle, selv om man ikke har et hovedsygehus, som vi har i Aalborg, hvor de to funktionsdygtige sygehuse ville være naturlige føderuter, med de mere specielle ting. Det hele bliver endnu mere grotesk, når man tænker på, at Frederikshavn/Sæby er den absolut tættest befolkede del af Vendsyssel. Hvis det sker, mener vi, at det vil blive endog særdeles svært at trække nye virksomheder samt indbyggere til Frederikshavn/Sæby/Skagen. Skal vi ikke gøre en indsats for at forhindre dette?