Hospitaler

Sygehusledelsen samles i Hjørring

HJØRRING:Den fremtidige ledelse af Sygehus Vendsyssel består af direktør Ingeborg Thusgaard - tidligere direktør for Frederikshavn-Skagen Sygehus - samt Hjørring-Brønderslev Sygehus nuværende cheflæge, Søren Christensen, og nuværende chefsygeplejerske Tove Munch. Desuden bliver økonomi- og planchef Lars Munch fra Frederikshavn-Skagen Sygehus en del af den nye ledelse. Den nye sygehusledelse vil have sit udgangspunkt fra sygehuset i Hjørring. Sygehus Vendsyssel er en konsekvens af amtsrådets budgetbeslutning om at sammenlægge Hjørring-Brønderslev Sygehus og Frederikshavn-Skagen Sygehus under én fælles ledelse. Ingeborg Thusgaard får som sin første og vigtigste opgave at gennemføre sammenlægningen af de fire sygehusenheder. lyng