Hospitaler

Sygehusnedlæggelse på et fejlagtigt grundlag

TERNDRUP SYGEHUS: Vores amtsråd har igennem mange år kæmpet hårdt for en udflytning af de statslige institutioner til det nordjyske område. Og ingen har mere flittigt end netop vores egen amtsborgmester lagt så mange kræfter for dagen for at få del af kagen. Kort- og Matrikelstyrelsen har været et af de meget store ønsker, og mange gode og saglige grunde er fremført med kraft og styrke. Hidtil uden held. Det er indlysende uretfærdigt, at vores landsdel er så forsømt i den statslige decentralisering. Men hvordan er det så med vores egen fordeling af de amtslige institutioner ? Der har skiftende amtsråd vist stor forståelse for ved en rimelig spredning i hele den nordjyske geografi. Ikke alle kommuner er lige tilfredse hermed. Men set på et kort er der en rimelig god, fornuftig og forståelig spredning. Det skal ikke mangle på min ros herfor. Alle egne er forsøgt tilgodeset. Og så håber og beder jeg til, at dette mønster for decentralisering også må fortsætte fremover. Og dette gælder også for den meget aktuelle struktur for det fremtidige sygehusvæsen i Nordjylland. Men hvis man skal tro på den skitsering, der netop er udarbejdet af forvaltningen til brug for drøftelser i det politiske forum, ser det meget sort ud i denne henseende. For hele Himmerland foreslår skitsen, at der kun skal være to sygehuse, nemlig et i Hobro og et i Farsø. Begge er beliggende helt yderligt i vores regionale geografi, og resten af Himmerland er uden regionale institutioner af denne art. Og hvis dette gennemføres, vil man bryde totalt med de gode hensigter og det decentrale princip. Det er helt forståeligt, at der skal ske visse ændringer i sygehusstrukturen. Og da vi jo heller ikke længere kører til sygehusene i hestevogn, kan vi med de nye motorveje og med nye ambulancer også tåle længere afstande til både medicinsk og kirurgisk behandling af enhver art på hospitalet. Og set i det billede kan det måske endda være ganske fornuftigt med alene de to nævnte sygehusbyer i Himmerland. Nu da de ligger der. Men når den egentlige sygehusbehandling er overstået, gælder det for mange patienter, at der forestår en efterbehandling og en genoptræning. Denne del af et sygdomsforløb er ofte betydeligt længerevarende end selve hospitalsbehandlingen. Der kan være tale om adskillige ugers ophold, navnlig efter blodpropper og hjerneblødninger. Det kan blive måneder. Netop i dette segment har Terndrup Sygehus opnået meget fornemme resultater, og stedet er landskendt for metodevalg, kvalitet, effektivitet, økonomi og ikke mindst på resultaterne. Det er hævet over enhver tvivl. Et lille og stærkt team af sygeplejersker og terapeuter af enhver slags har givet Terndrup sygehus sin fulde berettigelse. Dette sygehus skal ifølge forvaltningens skitsering nedlægges totalt. Og der er ingen alternativer heri. Jeg kan forstå, at man kan tvinges til at nedlægge afdelinger, hvor man ikke kan klare målene for navnlig kvalitet og effektivitet. Men hvorfor dog nedlægge og flytte en afdeling, hvor alle krav er opfyldt, - og mere til ? Tilmed har netop Terndrup i kraft af gode og hyppige offentlige trafikforbindelser den nærhed for en stor geografi, der også er et kvalitetskrav. Skal byen fuldstændigt miste sit sygehus og hvad hertil hører af sygeplejersker, terapeuter, portører m.v., så bliver Østhimmerland fattigere. Og det vil i givet fald ske på et fejlagtigt grundlag, nemlig centralisering for centraliseringens skyld. Og det gik for øvrigt alle politiske partier direkte imod ved sidste valg. Så længe det er sagligt forsvarligt at decentralisere, bør man naturligvis gøre det. Det skylder man samfundet. Det gælder de amtslige institutioner i nøjagtigt lige så høj en grad som de statslige.