Hospitaler

Sygehuspersonale i Hobro klager over chefskifte

I et skarpt brev til amtets øverste ledelse har repræsentanter for alle faggrupper på medicinsk afdeling på Hobro Sygehus klaget over forløbet af en sag, der efter nytår fører til en ny ledelsesstruktur.

I sommer smeltede Farsø Sygehus og Hobro/Terndrup Sygehus sammen til Sygehus Himmerland, og nu skal de medicinske afdelinger på de to sygehus have fælles ledelse. Men de ansatte på de medicinske afdelinger i Hobro er ikke tilfredse. De kritiserer, at de ikke er blevet hørt i spørgsmålet og henviser til, at en aftale om medbestemmelse sikrer, at personalet bliver informeret og får mulighed for at udtale sig i den slags sager. Og det er det lokale samarbejdsudvalg på medicisk afdeling i Hobro ikke. Kritikken har repræsentanter for både læger, sygeplejersker, lægesekretærer og sundhedshjælpere udtrykt i et brev stilet til amtsdirektør Per Okkels. "Vi vil med dette brev med tyngde markere, at vi finder den fremgangsmåde, som ledelsen har ført i denne sag, for fuldstændig uacceptabel og et flagrant brud på MED-aftalen", skriver medarbejderne. Amtsdirektør beklager Amtsdirektør Per Okkels giver medarbejderne ret et stykke hen ad vejen. - Set i bakspejlet er det gået hurtigt med at indføre den nye struktur. Vi burde nok have haft en drøftelse i de lokale samarbejdsudvalg. Det er ikke sket, og det kan jeg kun beklage, siger Per Okkels. At samarbejdsaftalen ligefrem er brudt, mener han, kan diskuteres. Den nye medicinske struktur er nemlig blevet drøftet i samarbejdsorganisationen. 22. december blev der holdt ekstraordinært møde i sektorudvalget, der er samarbejdsudvalg for hele Sygehus Himmerland. Per Okkels mener, at den slags sammenlægninger bør ske hurtigt. - Fusioner kan skabe utryghed. Når den politiske beslutning er truffet, bør den hurtigt føres ud i livet, siger Per Okkels. Når de medicinske afdelinger på de to sygehuse får samme ledelse, skal der kun bruges én ledende overlæge. Tilsyneladende lægges der op til, at den nuværende leder i Farsø, overlæge Kent Dencker Christensen, konstitueres i stillingen. Dermed mister overlæge Torben Jessen, chef for de medicinske afdelinger i Hobro og Terndrup, sin position. Medarbejdernes repræsentanter udtrykker utilfredshed med, at overlægen i Hobro med så kort varsel fratages sin cheftitel. På det punkt er medarbejderne på gale veje, siger Per Okkels. - Personsager og ansættelser er ikke en sag for samarbjedsudvalgene, siger Per Okkels. NORDJYSKE Stiftstidende har forsøgt at få uddybende kommentarer fra medarbejdernes tillidsfolk. Men angiveligt er de ikke interesseret i, at sagen kommer i pressen. Hanne Rosenkvist, tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, afviser bestemt at udtale sig. Ingen fyringer Sygehusdirektør Christian Lyhne, Sygehus Himmerland, understreger, at den nye struktur ikke betyder, at nogen mister deres job. Amtets økonomiudvalg drøfter på sit møde mandag den nye struktur i Sygehus Himmerland. Sundhedsudvalget har allerede sagt god for ændringerne. De oprørte medarbejdere i Hobro forlanger, at sagen skal gå helt om. - Politikerne bliver præsenteret for deres klage, og så må det være op til dem at bestemme, om spørgsmålet om strukturen skal udsættes og til høring i de lokale samarbejdsudvalg, siger amtsdirektør Per Okkels.