Hospitaler

Sygehusplan vil ødelægge Frederikshavn Sygehus

PROTEST:Overlægerådet ved Frederikshavn-Skagen Sygehus har på sit møde den 2. september 2002 måttet konstatere, at amtets sundhedsudvalg har vedtaget en ny og ganske ugennemarbejdet strukturændring for sygehusene i Vendsyssel. Det er overlægerådets opfattelse, at den foreslåede ændring har så alvorlige konsekvenser for Frederikshavn-Skagen Sygehus, at sygehuset ikke vil kunne overleve. Alvoren af beslutningen understreges endvidere af, at det vil være vanskeligt i fremtiden at få praktiserende læger til området, eftersom disse ikke længere vil kunne uddannes på sygehuset. Overlægerådet har erfaret, at der i amtets sundhedsudvalg er politisk flertal for at udbygge den i forvejen udtalte skævdeling af sygehusene i Vendsyssel, men det skal stærkt beklages, at det endnu engang er lykkedes at skabe usikkerhed om sygehusets fremtid. En usikkerhed der vil gøre det umuligt at tiltrække og fastholde de kvalificerede speciallæger, der er en forudsætning for sygehusets eksistens.