Lokalpolitik

Sygehusvæsenet til debat - igen igen

Møde i Jerup om regionsvalget

ØSTVENDSYSSEL:Sygehusvæsenet og den kollektive trafik bliver givetvis de store debatemner onsdag aften i Jerup Forsamlingshus. Det er den tværpolitiske Frederikshavnerkreds, som indkalder til vælgermøde om regionsvalget. Kredsen dækker Frederikshavn og Skagen og mødestedet, Jerup Forsamlingshus, er sådan cirka midtvejs. De nye regioner overtager en del af amternes opgaver, men det bliver en fundamental anden verden, politikerne vågner op til efter valget 15. november. På tre områder bliver der tale om en helt ny situation: For det første kan regionerne ikke udskrive skatter. regionerne får alle penge enten fra staten eller kommunerne. For det andet er opgaverne skrumpet ind. Sygehusdriften bliver hovedopgaven, men derudover skal regionerne stå for koordinering af den regionale udvikling samt være serviceleverandør på det sociale område. Kommunerne kan vælge at overtage amternes institutioner eller lade regionerne drive dem. For det tredje er det ikke muligt at prioritere økonomisk mellem de tre områder. Ni partier stiller med hver en kandidat til vælgermødet. Kandidaterne er: Bjørn Danielsen fra Socialdemokratiet, Torsten B. Jacobsen, de radikale, Thomas krogh, SF, Chris Sørensen, Venstre, Jens Hedegaard Kristensen, Borgerlisten Frederikshavn, Per Larsen de konservative, Kim Bennike, Dansk Folkeparti, Anette Uggerhøj, kristendemokraterne, og Gitte Thomsen, Enhedslisten. Vælgermødet i Jerup starter kl. 19.