Hospitaler

sygejournal

{ Sygehuset i Nykøbing er en del af Sygehus Nord, som fra 1. januar 2007 hedder Sygehus Thy-Mors. { Sammen med Brovst, Terndrup og måske Farsø blev sygehuset i Nykøbing tidligere på sommeren foreslået lukket i en embedsmandsrapport. { Senest har sygehusets egen chef fremlagt et konkret forslag til, hvordan der kan skaffes plads til funktionerne i Thisted. { Nykøbing Sygehus er gradvist blevet reduceret siden starten af 1980’erne. Først forsvandt fødeafdelingen, dernæst den akutte kirurgi og for tre år siden den akutte medicinske behandling. Tilbage er behandling af dagpatienter. { Sygehuset beskæftiger cirka 100 ansatte.