Sygemeldinger provokerer arbejdsgiverne

NORDJYLLAND:Dansk Arbejdsgiverforening oplever ”uægte” sygemedlinger som et reelt og stærkt provokerende problem. - Det kan koste virksomhederne mange penge, hvis en ansat lader sig sygemelde med henvisning til psykisk belastende arbejdsmiljø, siger Flemming Dresen, ansættelsesrets-chef i Dansk Arbejdsgiverforening. Normalt får virksomhederne sygedagpenge refunderet fra kommunen, men fremstår det sådan, at årsagen til sygdommen skyldes forhold på virksomheden, kan kommunen, i følge Flemming Dresen, nægte at refundere. Flemming Dresen er slet ikke i tivl om, at praktiserende læger udsteder lægeerklæringer, der ikke er belæg for. Han er helt enig med meldingen fra formanden for Praktiserende Lægers Organisation, der i NORDJYSKE i går fatslog, at arbbejdsretlige konflikter ikke hører hjemme i konsultationværelset. DA har ikke nogen statistik over omfanget, men Flemming Dresen siger, at det drejer sig om ”adskillige” tilfælde om året. - Fagforeningerne er blevet meget opmærksomme på det psykiske arbejdsmiljø og bruger det til at profilere sig på. Det medvirker utvivlsomt til flere sager. Vi ser ofte, at en person, der blevet fyret, lader sig sygemelde i opsigelsesperioden. men en fyring jo ikke nødvendigvis udtryk for en konflikt eller et pyskisk belastende arbejdsmiljø. Det er - også - en fuldkommen banal hændelse på arbejdsmarkedet, siger han. Selvom Flemming Dresen forstår familielægens dilemma, synes han ikke det er rimeligt, hvis arbejdsgiverne bliver fanget i spillet mellem kommunen, som ønsker at spare penge, og lægen, med sin loyalitet overfor sin patient. Socialfaglig konsulent i Aalborg Kommune, Karen Jacobsen, bekræfter, at sygemeldinger med baggrund i psykiske problemer på arbejdspladsen har et ret stort omfang. - Det kan have at gøre med konkrete problemer hos konkrete arbejdsgivere, men der er ingen tvivl om, det også er resultat af dde stadigt mere belastende forhold på et arbejdsmarked i med hastige foraeringer og krav om stadig omstilling. Sygemeldingerne har meget med hele arbejdslivet at gøre, siger hun. Det er selvfølgelig ikke godt, når en fagforening opfordrer folk til at melde sig syge, men arbejdsmiljøet kan jo være så betændt, at folk faktisk b l i v e r syge. Så må vi vurdere, om folk alene er syge i forhold til den pågældende arbejdsgiver eller i forhold til at kunne passe et arbejde i det hele taget. Og der ligger en afgørelse fra Højesteret om, at vi skal give arbejdsgiveren og den pågældende lejlighed til at få afklaret forholdene, fortæller hun. Af forarbejderne til loven om sygedagpenge fremgår det, at “vurderingen af, om en arbejdstager er fuldt uarbejdsdygtig ved sygdom af kortere varighed, skal ske med udgangspunkt i det arbejde, der blev udført før sygemeldingen”. Det indebærer, at en kommune faktisk k a n nægte en arbejdsgiver refusion af sygedagpenge til en medarbejder, der melder sig syg i opsigelsesperioden.