Sygeplejersker flygter fra Nibe Kommune

ÆLDREPLEJEN:Når man læser artiklen i NORDJYSKE 30. december om rapporter fra ældreplejen ("Sygeplejersker kritiserer rapport"), kan man læse, at en rapport igen tager gidsler blandt de ansatte i ældreplejen. Senest var da vi fik forelagt den sidste rapport fra ældreområdet, hvor det blev fremhævet at "hjemmeplejen er byens bedste arbejdsplads og et arbejde med en stor frihed til at arrangere aktiviteter for beboerne i ældreplejen med et højt serviceniveau og mange tilfredse brugere".. Ja, det lyder jo flot og der er nok mange byrådsmedlemmer der klynger sig til disse ord og glemmer Allan Olsens ord i en sang hvor han synger "få dog armene ned". Prøv at læse hele rapporten, som indeholder mange andre ting, som politikerne ikke vil forholde sig til. Der er også blevet lavet en tilfredshedsundersøgelse, hvor brugerne af ældreområdet roser det helt op i skyerne, hvis vi skal tro nogle politikere. Taler man derimod med ansatte i ældreområdet, så er det altså ikke så lyserødt som der skrives i diverse rapporter med kursiv skrift. Hvorfor er der fire til seks sygeplejersker, der har forladt Nibe kommune på den korte tid, der er gået siden den sygeplejefaglige leder sagde sin stilling op? Hvorfor er der ingen politikere, der vil gøre noget ved problemerne i ældreplejen? Vi har mange dygtige medarbejdere der er glade for deres arbejde og vil gå gennem ild og vand for at udføre deres arbejde til glæde for brugerne, hvorfor vil politikerne så ikke give dem de forhold, der skal til, for at de kan udføre det med ren samvittighed? Hvis ikke man føler, man bliver hørt, eller føler, man bliver fejlciteret i rapporter, så vil man føle en vis afmagt til sidst og eventuelt blive syg både på sjæl og legeme. Jeg mener, vi begår en stor fejl ved at fyre næsten alle sygepejersker, og ansætte andre til at udføre deres opgaver, selv om der nu er en ny rapport, der siger noget andet. Ansvaret som sygeplejerske kan man ikke bare overlade til andre, der måske ikke ønsker at stå med det ansvar,de ikke er uddannet til. De sygeplejersker der er tilbage skal så bare løbe endnu stærkere. Derfor vil jeg opfordre de politikere, der skal beslutte, hvor mange sygeplejersker, der skal være, og hvad de skal lave, til at tage stilling som politikere, og ikke læne sig helt op af rapporter, som de ansatte ikke er enige i.