Arbejdsmarked

Sygeplejersker foretrækker job på deltid

NORDJYLLAND:Der mangler sygeplejersker på afdelinger i den nordjyske region, eksempelvis i psykiatrien og i flere kommuner. Og det samtidig med, at mange sygeplejersker arbejder på deltid. Alene på Sygehus Vendsyssel arbejder 67 procent af sygeplejerskerne på deltid - 358 ud af 536. Det høje procenttal kommer en anelse bag på vicedirektør Roeland V. Løfberg. - Det er højere, end jeg umiddelbart ville tro, men deltidsansættelserne er til glæde både for os og for den enkelte sygeplejerske, forklarer Roeland V. Løfberg. - Vi får fleksibilitet i planlægningen, og sygeplejerskerne får et ønske om deltid opfyldt. Vi har også ansatte, der arbejder nattevagt på deltid, så det passer med den løn, de ville få i en fuldtidsstilling i dagtimerne, tilføjer han. Fuld tid ikke attraktivt Professor i sundhedspolitik på Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, mener, at hvis der er et problem, må man løse det ved at gøre fuldtidsstillingerne mere attraktive for sygeplejerskerne. - Andet er der ikke at gøre. Man kan ikke tvinge personalet til at gå op på fuld tid, siger han. Komplekst problem Formanden for de nordjyske sygeplejersker, Jytte Vester, peger på, at det er et komplekst problem. - Der er sygeplejersker, som ønsker at gå på fuld tid, som ikke kan få det. De tilmelder sig vikarbureauer for at komme op i tid. Ledelserne burde være mere modige og ansætte dem på fuld tid, for de får som regel brug for dem alligevel, siger hun. Det gør man også på Sygehus Vendsyssel. - Vi ønsker at opfylde medarbejdernes ønsker, hvis de vil på fuld tid, siger Roeland V. Løfberg. Jytte Vester peger på, at mange sygeplejersker ønsker deltidsstillinger, fordi det er et belastende og hårdt arbejde. - Samtidig ønsker de at bruge lidt mere tid på familien. Deltidsstillingerne kan eksempelvis være på 33 timer ugentlig.