EMNER

Sygeplejersker gør selvfølgelig en forskel

Så bliver der igen langet ud efter sygeplejerskerne i Jammerbugt Kommune. Vi er jo belemret med en fortid hvor Brovst-modellen konstant har truet.

Foto: Henrik Bo Gunhild Bach Nielsen fra Brovst tidligere formand for Nordjyllands Amts undervisnings- og kulturudvalg og nu i Jammebugts Kommunalbestyrelsen

Foto: Henrik Bo Gunhild Bach Nielsen fra Brovst tidligere formand for Nordjyllands Amts undervisnings- og kulturudvalg og nu i Jammebugts Kommunalbestyrelsen

Nu udfolder truslen sig endnu en gang i fuldt flor til trods for, at hjemmesygeplejen står over for nye store udfordringer, hvor hjemmesygeplejerskerne spiller en helt central rolle. Og helt uden faglige argumenter trues der med at fjerne halvdelen af sygeplejerskerne i kommunen. Det er utroligt, at politikerne overhovedet tør kaste sig ud i de overvejelser. Ingen kan vel være i tvivl om, at det er de ældre, der har mest brug for hjemmesygeplejen, og vi bliver altså flere ældre i kommunen fremover - med de forskellige akutte og kroniske lidelser, som ofte følger med alderen. Dertil kommer, at patienterne bliver udskrevet fra sygehusene meget tidligt og altså bliver overført til kommunens sygepleje. Mange, og stadig flere, borgere ønsker - når det kommer dertil - at dø i eget hjem og det er en stor og fagligt meget udfordrende opgave, hvis det skal ske med værdighed. Endelig er det en vigtig opgave at give så god forebyggende sygepleje i hjemmet, så indlæggelse og genindlæggelse på sygehus kan undgås. Det siges fra sygeplejerskernes side, at samarbejdet med de dygtige social- og sundhedsassistenter går rigtig godt. Det er jo dejligt. Men sygeplejerskerne har særlige kompetencer og en særlig profil , der gør, at de er de eneste, der må behandle komplekse og ustabile forløb. Det er ligeledes sygeplejerskerne, der på grund af deres anderledes uddannelse er vidensbank og derfor kan rådgive, vejlede og undervise i sygepleje. Det er sygeplejersken, der har den koordinerende rolle til læger, sygehuse og andet sundhedspersonale. Og så er sygeplejerskerne uddannet til at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende og til at udvikle kvaliteten i sygeplejen. Sygeplejerskernes kerneopgaver og funktionsområder er således helt uundværlige i en fremadrettet hjemmesygepleje, hvor borgernes sundhed skal fremmes og sygdomme forebygges. Det er småpenge, der spares ved den foreslåede fyring af sygeplejerskerne, og de småpenge kan hurtigt blive ædt op af flere indlæggelser og større træk på lægevagten. For selvfølgelig gør sygeplejerskerne en forskel for borgerne!