Sygeplejersker i Aalborg i strejke

Ledelse 14. september 2002 08:00

AALBORG: En halv snes patienter fik i går aflyst deres planlagte operation på Aalborg Sygehus' ortopædkirurgiske afdeling. Årsagen var, at sygeplejerskerne på O-anæstesiafdelingen nedlagde arbejdet i protest mod lønforhandlingerne med ledelsen. Sygeplejerskerne mener, at de er blevet stillet i udsigt af den lokale ledelse, at de ville kunne opnå højere løn - såkaldt funktionsløn - i forbindelse med etableringen af den såkaldte voksentransport-ordning. Ordningen betyder, at læger og sygeplejersker fra Aalborg Sygehus i bestemte tilfælde skal køre ud til de mindre sygehuse og ledsage kritisk syge patienter, der skal til sygehuset i Aalborg. Ledelsen har imidlertid sagt nej til, at voksentransport-ordningen skal udløse funktionsløn. Der er ikke tale om en ny funktion, lyder begrundelsen. I en udtalelse udtrykker de 26 sygeplejersker mistillid til afdelingsledelsen. De har, skriver de, sagt ja til at indgå i den ny ordning ud fra den klare opfattelse, at dette ville udløse mere i løn. Cheflæge Tove Nilsson oplyser, at arbejdsnedlæggelsen betød aflysning af operation af patienter, der var indlagt, og af patienter i dagkirurgi. Arbejdsnedlæggelsen begyndte fredag morgen og sluttede i går midt på eftermiddagen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...