Sygeplejersker i storkommunebør samles i en pulje

Social- og Sundhedsudvalget foreslår centraliseret struktur

JAMMERBUGT:Der bør oprettes en central sygeplejefunktion i den kommende Jammerbugt Kommune, foreslår Social- og Sundhedsudvalget. Foreløbig er der kun taget stilling til den overordnede struktur og ikke til bemandingen. Udvalgsformand Eva Rytter Andersen (S) fortæller, at sygeplejen bør samles i en gruppe af hensyn til sårbarhed i modsætning til eksempelvis at opdele den i mindre distrikter som hjemmeplejen. - Vi kan også bedre udnytte sygeplejerskernes forskellige kompetencer, når de arbejder i en stor gruppe, der skal dække hele kommunen. Hvis sygeplejerskerne spredes på flere distrikter vil det resultere i et forholdsvis lavt antal i hvert distrikt. Det forringer mulighederne for intern sparring og supervision, ligesom afløsning i forbindelse med ferie, sygdom og uddannelse forringes. Sygeplejestrukturen skal opbygges med henblik på at udnytte ressourcerne optimalt. Det kræver, at medarbejdernes kompetenceniveau modsvares af opgaverne. - At matche forholdet mellem opgaver og kompetencer vil naturligvis være lettere, når sygeplejerskerne arbejder tværgående, end hvis de var tilknyttet forskellige distrikter, forklare Eva Rytter Andersen. Social- og Sundhedsudvalget har ikke drøftet, hvor mange sygeplejersker der skal til for at kunne dække behovet. - Vi kender ikke efterspørgslen på sygeplejeydelser. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til selve bemandingen. Der er i dag vidt forskellige strukturer i de fire kommuner, der smelter sammen til Jammerbugt Kommune. Mens flere kommuner har forholdsvis mange sygeplejersker, har Brovst Kommune kun få. Udvalgets indstilling til sygeplejestruktur skal behandles af Sammenlægningsudvalget.