Skolevæsen

Sygeplejersker kan aflaste i lægepraksis

Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland slår til lyd for overbygning på uddannelse

Dansk Sygeplejeråd er gået aktivt ind i arbejdet for den ny uddannelse, og sygeplejerskernes nordjyske formand, Jytte Wester, vil nu have politikerne på banen. Arkivfoto: Jens Morten

Dansk Sygeplejeråd er gået aktivt ind i arbejdet for den ny uddannelse, og sygeplejerskernes nordjyske formand, Jytte Wester, vil nu have politikerne på banen. Arkivfoto: Jens Morten

NORDJYLLAND:En del opgaver hos de praktiserende læger - f.eks. behandling af patienter med kroniske lidelser - kunne lige så godt klares af en sygeplejerske. Og det bliver de måske også i fremtiden. I sygeplejerskernes faglige organisation og hos nogle af de praktiserende læger bliver der slået til lyd for etablering af en overbygning på uddannelsen som sygeplejerske. Den kan blive en uddannelse af et par års varighed. Hvor uddannelsen skal foregå, er ikke afklaret. Både universitetet og sundheds- CVU bliver nævnt som mulige uddannelsessteder. Også politisk er der interesse for sagen. - Og skal det blive til noget, er det nødvendigt, at beslutningstagerne kommer på banen, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, Jytte Wester. Dansk Sygeplejeråd er gået aktivt ind i arbejdet for den ny uddannelse, og emnet bliver med den stigende mangel på praktiserende læger stadig mere aktuelt. - Jeg synes, at det er en god idé, og jeg vil undersøge, om vi har mulighed for at tage spørgsmålet op i det udvalg, som jeg er formand for, siger regionsrådsmedlem Anders Broholm (V), der er formand for det rådgivende udvalg under regionsrådet, der beskæftiger sig med folkesundhed og med forhold omkring de praktiserende læger. De rådgivende udvalg har ikke nogen egentlig beslutningskompetence: - Men her kan det måske næsten være en fordel, hvis vi i udvalget kan undersøge forholdene, uden at det egentlig er vores opgave at træffe en beslutning, siger Anders Broholm. Venstre-regionsrådsmedlemmet Marian Geller er en ivrig fortaler for en overbygning på sygeplejerskeuddannelsen. - Men det er nødvendigt, at både sundhedsministeren og undervisningsministeren tager sagen op. Jeg vil nu overveje at skrive både til Folketingets sundhedsudvalg og til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen for at få dem til at tage sagen op, siger Marian Geller. Hun understreger, at de ny sygeplejersker ikke skal virke som et parallelsystem til den praktiserende læge: - Det skal stadig være lægen, der har det øverste ansvar for behandlingen af patienten, siger Marian Geller. Jytte Wester kalder den ny type sygeplejersker for kliniske ekspertsygeplejersker. - Jeg mener, at vi kan tage ved lære af udlandet. I England, Holland og Canada er der gode erfaringer med den type sygeplejersker, hvor de i forhold til lægen får et selvstændigt råderum. Erfaringen er, at de kliniske ekspertsygeplejersker kan arbejde med patienter, der har kroniske sygdomme som astma, sukkersyge og lungesygdomme. Sygeplejerskerne kan være et supplement til den praktiserende læge, siger Jytte Wester. Sammen med en gruppe kolleger har praktiserende læge Carsten Grove, Farsø, været på studierejse til England, hvor man satte sig ind i uddannelsen af de kliniske ekspertsygeplejersker: - Den type sygeplejersker vil afgjort kunne afhjælpe manglen på praktiserende læger. De vil kunne tage sig af patienter med kroniske lidelser, ligesom de vil kunne gå ind i en del af det forebyggende arbejde. Det kunne også være børneundersøgelser og måske også graviditetsundersøgelser, siger Carsten Grove. Han tilføjer, at de praktiserende læger allerede har ansat sygeplejersker, hvor lægerne selv tager sig af uddannelsen til at klare opgaver i en almen praksis. For tiden giver organiseringen af vagtlægesystemet i Nordjylland voldsom debat. Det er manglen på læger, der er det store problem, og også her mener Carsten Grove, at den ny type sygeplejersker vil kunne afhjælpe problemerne. Sygeplejerskerne med den ekstra uddannelse vil også kunne gå ind andre steder - f.eks. på sygehusene - og løse ny opgaver.