Sygeplejersker kørt ud på et sidespor

ÆLDREPLEJEN:Sygeplejerskerne i Nibe Kommune har flere gange forsøgt at få kommunens ledelse i tale- både den administrative og den politiske. De har forsøgt at forklare, hvad det betyder at skære ned på antallet af sygeplejersker i det omfang, der er planer om i Nibe Kommune. Tidligere har de forsøgt at forklare, hvad det betyder at have en god organisering af en hjemmepleje. Heller ikke her blev de hørt. Resultatet er, at en ledende sygeplejerske og adskillige hjemmesygeplejersker har sagt op. Resultatet er også, at de tilbageværende sygeplejersker føler sig ignoreret som faggruppe. Deres faglige indsigt i, hvad der fremmer en god sygepleje – og hvad der ødelægger den – tillægges tilsyneladende ingen værdi. For sygeplejerskerne er det en stor opmuntring, at to af byrådets politikere læser mellem linierne i de rapporter og redegørelser, de modtager fra politiske kolleger og fra embedsmænd. Både Arne Staun Sørensen (S) og Mogens O. Madsen (SF) har forstået, at er der noget galt, når en ledelse forsøger at ignorere indsigelser og kommentarer fra en bestemt faggruppe. Arne Staun Sørensen har taget fat i en rapport, der anbefaler en normering med færre sygeplejersker - en rapport, der giver politikerne indtryk af, at de menige sygeplejersker er blevet hørt, og dermed står bag anbefalingen. Arne Staun Sørensen har forstået, at de menige sygeplejersker er blevet spurgt "på papiret", men de har ikke haft nogen reel indflydelse. Den nedskæring i antal sygeplejersker, der bliver anbefalet, var lagt fast på forhånd, men udadtil skal det se ud, som om, alle faggrupper er blevet hørt. Som Arne Staun Sørensen selv skriver, så er der en grund til, at sygeplejersker rejser fra Nibe Kommune. Det er positivt at opleve, at han som byrådspolitiker forsøger at se bag om de sammenhænge, der får medarbejdere til at give op og rejse. I sit indlæg, der har overskriften "Sygeplejersker flygter fra Nibe Kommune" og blev bragt 6. januar i NORDJYSKE, er han inde på det faktum, at en ældrepolitik som den i Nibe Kommune kun har et enkelt sikkert resultat: Et dårligt arbejdsmiljø for de ansatte, til skade for ældreplejens brugere og for hele kommunen. Mogens O. Madsen skriver 19. januar i NORDJYSKE om sine gentagne forsøg på at få udredt, hvad det vil betyde at erstatte sygeplejersker med andre faggrupper. Ingen i hverken forvaltning eller i det politiske system har gjort seriøse bestræbelser på at skaffe ham et svar. Han har ligesom Arne Staun Sørensen fået den fornemmelse, at nogle ønsker sygeplejerskerne kørt ud på et sidespor. Mogens O. Madsen konkluderer, at også han ønsker en forbedret pleje for de ældre og de handicappede, men tror ikke på, at det sker uden en ordentlig samklang med alle medarbejdere.