Sygeplejersker skal tælle piller

Møde i Sundhedsstyrelsen har ikke ændret ved pillesagen

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Brønderslev Kommune har tolket reglerne omkring optælling af piller korrekt. Det står klart efter et møde i Sundhedsstyrelsen med deltagelse af Sundhedsstyrelsen og Apotekerforeningen. Brønderslev Kommunes økonomiudvalg behandlede i går sagen, og der lægges nu op til, at der skal ansættes halvanden sygeplejerske til at tælle piller op. I dag tælles alt op på maskine, men Sundhedsstyrelsen har ændret reglerne, efter at der er konstateret fejl. - Maskinoptællingen sker for et 14-dages interval, og derfor kan der gå op til 14 dage, inden en ændring i medicindoseringen slår igennem, fortæller formand for Brønderslev Kommunes socialudvalg, Ole Jespersgaard (S). Normalt er det den ordinerende læges ansvar at vurdere, om der er indikation for dosisdispensering. Blandt andet skal patienten være stabilt medicineret, og det skal dreje sig om medicin, der kan dosisdispenseres. Hvis der skal gives mange præparater ved siden af dosisdispenseringen, skal lægen vurdere, om patienten egner sig hertil. Patienten kan også selv anmode lægen eller apoteket om dosisdispensering. Ved akut ændring af patientens medicinering, skal lægen sikre, at dette kan realiseres, om nødvendigt ved hjælp fra hjemmeplejen. Ved ordinationsændringer bør personalet gøre lægen opmærksom på, at patienten får dosisdispenseret medicin. Det vil fremover kun være de borgere, der selv kan varetage opgaverne vedrørende medicin, der vil være egnet til dosisdispensering. Brønderslev Kommune kender ikke det nøjagtige antal af borgere, der får dosisdispensering, da mange har fået det ordineret hos egen læge uden medvirken af visitationen. Det skønnes at være 400-500.