Sygt grundlag

BIOGAS:I NORDJYSKE (15.5.) bliver det velkendte argument for biogas hevet frem igen; at det skulle være miljøvenligt og CO2-neutralt. Et argument, der ofte bliver fremført af landbrugsorganisationer og de seneste år desværre også af S, SF og R. Men argumentet holder ikke. For en forudsætning for at producere energi af biogas er, at vi opretholder en produktion på 25.000.000 svin om året. En produktion, der er afhængig af import at enorme mængder planteprotein produceret i tredje verdens lande. Dermed lægger vi beslag på store landområder, der i stedet for at blive anvendt til en lokal produktion af fødevarer, nu bliver brugt til produktion af foder, vi kan stoppe i vores svin, så de kan lave noget lort, så vi kan opretholde vores alt for store energiforbrug. Det har intet med bæredygtighed at gøre. Vi ved godt, at der ca. skal produceres 10 enheder planteprotein for at lave 1 enhed animalsk protein. Derfor er det eneste anstændige svar også, at vi bliver nødt til at omfordele globalt i forhold til forbrug af ressourcer. Det vil betyde en omlægning af dansk landbrug til en langt mere ekstensiv økologisk dyrkning, primært til hjemmemarkedet med en moderat eksport. Det betyder en omlægning af vores forbrugsvaner med hensyn til energi, transport og fødevarer. Biogas er ikke en vedvarende energikilde, den hviler på et sygt grundlag.