Symbolværdien skal udnyttes

Et flertal i Folketinget er enige om, at de penge, staten inkasserer på bøder for fartovertrædelser målt af politietes 26 fotokontrolbiler landet over, målrettet skal bruges til trafiksikkerhed. Ideen bør alt andet lige nyde fremme, selv om det kun er det ene af regeringspartierne - de konservative - der synes at ideen er god. Venstre derimod er stærkt imod forslaget, som af trafikpolitisk ordfører Svend Heiselberg betegnes som cigarkasse-økonomi. Det kan meget vel være rigtigt, men alene for symbolværdiens skyld er forslaget værd at gennemføre. Det kunne jo i dette konkrete tilfælde være, at cigarkasse-økonomi var en farbar vej til at højne trafiksikkerheden.