Aalborg

Symptom

Ang. psykiatri: Vi bliver behandlet efter projekt LEAN/Toyota-modellen, som i store træk går ud på rationalisering og effektivisering. Derfor kun symptombehandling. De tager sig kun af netop det, du er indlagt for og intet andet. Rosa Maria Nielsen Kolkærvej 3, 9220 Aalborg Øst