Hospitaler

Syn for helheden

Endnu engang skal regionsrådets beslutninger tales ned af Mogens Ove Madsen (regionsrådsmedlem), bakket op af Berit Byg (byrådsmedlem) - samtidig med at sandheden skal fordrejes, når det gælder sygehusdækning i Himmerland (23.3.).

Vi socialdemokrater vil ikke centralisere for enhver pris. Vi er optaget af at levere den optimale sundhed til borgerne og af at udnytte de ressourcer, vi har til rådighed så optimalt så muligt. Og endda tage hensyn til arbejdspladser i det omfang det er muligt. Men i ovennævnte læserbrev plæderes der fejlagtigt for, at nogle i 2007 drømte om at nedlægge sygehuse, nej der blev drømt om at bygge nyt i Himmerland, det var før den tid der blev bevilliget penge til sygehus i Aalborg. 4,1 mia. ændrer altså tingenes tilstand væsentligt. Derudover ønsker tidligere nævnt læserbrevsskrivere, at se sygehus Himmerland som to sygehuse, det er ét sygehus, på to matrikler, der findes ikke et eneste sygehus i Nordjylland, der ikke er beliggende på flere matrikler. Og så det vrøvl om, at der ved hjertestop ikke er lægelig hjælp, inden man når et sygehus. Tag lige at blive opdateret på virkeligheden. Og til slut, der er ikke nedlagt en "hel stribe af små sygehuse" - to, måske, men der er i Socialdemokratiet til stadighed fokus på optimal sygehusdrift for borgere i hele Region Nordjylland, nogle har åbenbart kun syn for hjørnerne, vi har syn for helheden.