Synd for anti-miljøaktivist

Steen Steensen, den højtuddannede lektor i Ranum er så skuffet over regeringen - jvfr. hans Synspunkt (torsdag 8.2.).

Regeringen startede ellers så fint med fyringen af alle de "smagdommere", kommissioner og råd, der havde en anden mening end Steen og VK og indsættelsen af nye med "de rigtige" holdninger. Og fortsatte derefter med en økonomistyring, der favoriserede de bedrestillede i samfundet - kort sagt : "Bekræftede de raske (læs: de stærke) i retten til Riget"! Men det var ikke nok for vor Steen, for hvem egoistkulturen, selvejernes ejerglæde, hensynsløs liberalisme, samt kapitalismen og med disse den enkeltes frihed til ubegrænset udnyttelse af fællesressourcerne er hellige køer. Mens modsat fordelingspolitik, miljøovervågning, fødevarekontrol, økologi, og åbenbart også solidaritet er begreber som fanden har skabt. Med brug af negativt ladede udtryk som f.eks. "kommissærerne for overvågning og straf" vil Steen gerne tegne et sovjetunionlignende billede af vort samfund, men på ét punkt må sovjetregimet da have været lektorens ideal, thi netop der har man set, hvad der sker, når ukontrolleret kapitalisme (i dette tilfælde statskapitalisme) i grådig produktionsiver og superindustrialisering misbruger ressourcerne uden nogen som helst hensyntagen til miljøet, nemlig en forurening og tilsvining af omgivelserne uden sidestykke - fænomener, som Steen Steensen overhovedet ikke mener eksisterer. Jeg er skam også tilhænger af den private ejendomsrets ukrænkelighed, når det gælder ejendomsretten til det, man selv har skabt, men hvor man har fået tildelt - eller har tiltaget sig - rådigheden over en del af de ressourcer: jord, vand, energikilder, naturrigdomme, som vel rettelig tilkommer os alle og som ethvert nyfødt individ vel har en vis andel i - så er man så sandelig også forpligtet til at forvalte sine privilegier med størst mulig hensyn til og gavn for ens medmennesker. Og da mennesker ikke bare gør det, så er samfundet nødt til at holde øje med og sætte grænser for udfoldelsen. Her kan jeg ikke bare gøre, som det passer mig. Lektor Steensen mener, at miljøet aldrig har været renere end nu, og at vore fødevarer aldrig været sundere! I Steens univers eksisterer følgende og andre uforklarlige kalamiteter tilsyneladende slet ikke: At dyre- og plantearter bukker under, at folk er syge som aldrig før, at allergisygdomme er stærkt stigende, at sædkvaliteten daler, at badning visse steder giver udslet, at man i storbyer ind imellem må gå med gasmaske. Mon han nogen sinde har besøgt Harboøre tange og talt med de lokale fiskere - sunde, jævne folk, som han vist ikke kan beskylde for at have tilegnet sig en højere uddannelse. Den sidste sætning kræver nok lige en forklaring, nemlig den at Steen Steensen generelt er af den opfattelse, at folk med højere uddannelse er en pest for samfundet. Desværre er han jo så uheldig selv at have fået en sådan. Du giver - hr. Steensen - en korrekt og malende beskrivelse af de kummerlige boligforhold og den sanitære elendighed i byerne for 150 år siden, og skriver, at der er sket en formidabel forbedring af tilstandene til i dag. Absolut sandt, men hvordan kan en begavet og uddannet lektor som du, med ansvar for ungdommens oplæring, overse (eller ignorere?) at vi dog lige skulle om ad nogle årtier med skamløs kapitalistisk boligspekulation i slumvarterer, og først da politikerne i 30erne begyndte at sætte ind med lovbestemte krav til boligsundhed, at først da kom der skred i udviklingen frem mod den høje boligstandard, vi har i dag? Og dog - trods skrap lovgivning og tilsyn - findes der endnu i dag i Danmark folk, der tjener fedt på at huse mennesker i usle, saneringsmodne boliger. Eller tror du virkelig i fuld alvor så meget på det gode i os pengegriske mennesker, at de forfærdelige karlekamre på landet var blevet afskaffet, hvis ikke en Jeppe Aakjær og en Peter Sabroe havde rusket politikerne op til dåd, og tyendelovgivningen var kommet i gang? "Industrialiseringen har udrettet mirakler i byerne på miljøområdet" skriver du, og fortsætter: "Industri og teknik har ikke forurenet samfundet, tværtimod" . Jo, jo, - i dag kan vi ganske rigtigt glæde os over forholdsvis forureningsfri produktionsformer, men det har sandelig da også holdt hårdt at tvinge disse tilstande igennem. Uden lovgivningskrav og tilsyn havde vi vadet i svineri til knæene. Og først da, der kunne tjenes penge på miljøforbedringer, begyndte der at ske noget. I et forhold kan jeg give dig ret: Jeg synes også embedsværket i mange tilfælde er alt for emsige og pedantiske - f.eks. er det besynderligt, at man i et landdistrikt, hvor en rimelig gylleproduktion er tilladt, ikke må indrette et værksted med maskiner. Men derfra og så til - som det er din drøm - at give frit spil for en fuldstændig ukontrolleret og uhæmmet udnyttelse af fælles ressourcer og annektering af fælles livsrum er der alt for langt. Og selv om jeg nødig vil være personlig, er jeg nødt til at sige: med så yderligtgående et samfundssyn og så døvblind og unuanceret en vurdering af virkeligheden, som du lægger for dagen, må jeg simpelt hen anse dig som værende rablende gal.