Turisme

Synd og skam at forbyde udservering

Sidste år var Løkken på alles læber på grund af de mange unge mennesker, i år er det så Blokhus. Her er det imidlertid ikke turisternes skyld, her klarer man tingene selv og skaber selv overskrifterne. Senest har Pandrup Kommunes teknik-og miljøudvalg inddraget tilladelsen til udeservering ved tre restauranter.

Lad det være sagt med det samme, at det er min klare holdning, at regler skal overholdes. Når det så er sagt ville det måske være på sin plads at revurdere reglerne og skabe en dialog mellem de involverede parter som f.eks kommunen, politiet og restauratørerne. Velvidende at turistsæsonen går på hæld er jeg af den overbevisning, at det er synd og skam at forbyde udeservering i en by som Blokhus. Faktisk anser jeg udeserveringen for en væsentlig del af turisme-plejen, da det er her man har muligheden for at indånde byens atmosfære og leben og dybest set er det udelivet, der knytter sig til en by som Blokhus. Endelig kan jeg heller ikke se bort fra det faktum, at det er turisterne og de fastboende, der bliver siddende på restauranterne efter kl. 24.00 og de gør det jo ikke ud fra en ide om, at det kan genere naboerne mest muligt. Nej de gør det tværtimod fordi det er rart, hyggeligt og en del af sommeren i Blokhus. Hvis Blokhus skal være en attraktiv turistby med detailhandel og restauranter og ikke udelukkende være hjemsted for ejendomsmæglere, så skal erhvervslivet for det første trives i fredelig sameksistens. Endelig skal de turistpolitiske visioner, der er beskrevet i den turistpolitik et samlet byråd vedtog tidligere på året forsøges ført ud i livet. Velvidende at den vedtagne turistpolitik også omhandler visse restriktioner bør det være visionsdelen, der sættes i højsæde og i samme åndedrag kan man så revurdere restriktionsdelen. Det vil være en katastrofe, såfremt der ikke bliver fundet en løsning på denne efterhånden tilspidsede situation, hvor noget autentisk for byen er blevet forbudt. Uanset hvilket erhverv man bedriver, skal der være plads til alle og et styrket samarbejde mellem de involverede interessenter vil uden tvivl være vejen frem - så vi kan genetablere det behagelige miljø og få udeserveringen tilbage på Blokhus gader og stræder .