Turisme

Synd og skam for Sindal

DEBAT

MØLLE:23. februar deltog jeg i Sindal Mølles generalforsamling. Efterfølgende har jeg set efter referat. Forgæves. Den aflagte beretning var i det store og hele genbrug af tidligere års beretninger. Intet om møllearrangementer i årets løb. Intet om planer for kommende arrangementer i møllekomplekset. Ikke engang om den almindelige Danske Mølledag. Under renoveringen 1998-2005 blev der afviklet en stribe møllearrangementer. Og så var der i beretningen tilløb til lidt historieforfalskning - endnu engang: En læser af beretningen kan let få det indtryk, at renoveringen af møllekomplekset startede, da den nuværende "bestyrelse" tog over. Der erindres derfor om, at køb af møllegrunden og renoveringen 1998-2005 er beskrevet i en bog, i et hæfte, i en artikel og i flere publikationer, hvoraf en blev oversat til tysk. Og der henvises til smukke møllebilleder i, Toppen af Danmarks foldere. Siden 2006 har møllens tilstand været en skændsel for Sindal by og for Hjørring Kommune. Uden jordvold og med svævende krøjeværk. Derfor ingen regelmæssig vingekørsel. Det nævnes i beretningen, at bestyrelsen nu har fået udbetalt og brugt 143.000 kr. Et beløb, der blev givet tilsagn om til den tidligere mølleformand. Et andet tilsagn på 25.000 kr. til etablering af et solinformationscenter på møllens kværnloft er nu tabt for møllen. Også dette tilsagn blev givet til den tidligere mølleformand. Udover tilsagnet om økonomisk støtte blev der opnået tilsagn om gratis assistance fra 2 eksperter med stor sagkundskab. Grundlaget for en ny turistattraktion var dermed skabt. Herom nævnes heller intet i beretningens tilbageblik til 2005. Det erkendes i beretningen, at den østlige indkørsel til Sindal er skæmmende. Hertil er kun at bemærke: Ansvaret herfor ligger ene og alene hos de personer, der de senere år har disponeret på mølleejendommens vegne. Kommunen renoverede på smukkeste vis grunden syd for møllekomplekset, og i samspil med en renoveret møllebygning og en renoveret Falck-station var der skabt grundlag for et attraktivt område til gavn og glæde for lokale og turister.. Ved at modarbejde virkeliggørelsen af tidligere bestyrelsers konkrete planer har de ansvarlige bragt en dynamisk og meget rost udvikling til standsning. Synd og Skam for Sindal.