Syndebuk

Endelig skete det! Så blev syndebukken udpeget! Borgmester Bent Sørensen udtaler til NORDJYSKE, at en af kommunens embedsmænd har været "lidt for flink", men det skal sandelig heller ikke ske igen!

Det må have undret mange, at chefen for Hals Kommunes løn- og personaleafdeling, Flemming Kold Jensen, ikke for længst har reageret på kommunaldirektør Erik Schmidts ydmygende tilsidesættelse af hans kompetence til at træffe afgørelse i de sager, som er hans ansvarsområde. Sagen er i al sin gribende enkelthed, at Flemming Kold Jensen i den mail af 28. januar 2004, som borgmester Bent Sørensen ligeledes omtaler som "lidt for flink", udtrykte, at det var "positivt og dejligt" at Henriette Høgsbro nu var parat til at genoptage sit arbejde som børnehaveklasseleder på Hou Skole efter sin lange, arbejdspladsrelaterede sygdom. Flemming Kold Jensen havde på et møde den 21. januar overfor Henriette Høgsbro, dennes mand samt repræsentanten for DLF erkendt, at kommunen ikke havde andet arbejde at tilbyde Henriette Høgsbro, og at denne derfor stod i en meget vanskelig situation. Da lederen for Hou Skole, Ole Møller, et par dage efter lod sive ud, at han agtede at forlade sin stilling ved skoleårets udløb, åbnede der sig således en udvej for, at Henriette Høgsbro kunne vende tilbage til sin egen arbejdsplads og dermed løse både sit eget og kommunens problem. Skolelederen havde oven i købet selv i en skrivelse af 20. januar til Flemming Kold Jensen givet udtryk for, at hans eventuelle afgang ville give "Henriette Høgsbro og TT (min forkortelse for den anden langtidssygemeldte kollega) mulighed for at vende tilbage uden at skulle være nervøs for nogen eller noget". Flemming Kold Jensens omgående accept af Henriette Høgsbros beslutning om at genoptage sit arbejde på Hou Skole efter vinterferien må derfor ses som udtryk for hans professionelle håndtering af sagen. Hvad der var det egentlige motiv for kommunaldirektør Erik Schmidts absurde indgriben i afdelingschefens dispositioner henligger i dybt mørke. Ikke engang en minutiøs gennemlæsning af Norrbom & Vindings rapport (den delvis censurerede udgave, som offentligheden har adgang til) giver et svar på dette spørgsmål. Kommunaldirektøren har selv i det forløbne år formået at holde sig ude af offentlighedens søgelys i denne sag og har overladt det til stabschef Jannie Knudsen og borgmester Bent Sørensen at rage hans kulsorte kastanjer ud af ilden. At stabschef Jannie Knudsen er hoppet på den galej kan forklares (men ikke undskyldes) med en vellønnet stilling og manglende erfaring, men at borgmester Bent Sørensen fremturer med at forfølge en fuldstændig sagesløs medborger kan kun betegnes som vanrøgt af den opgave, som folkestyret har betroet ham, nemlig at være garant for alle borgernes rettigheder og ikke stikirenddreng for en kommunaldirektørs uværdige ærinder. Borgmesterens uvidenhed om, hvad det i virkeligheden er, han forsvarer, kan ikke undskyldes: han har afslået at mødes med Henriette Høgsbro, han sender brev fra undertegnede uåbnet tilbage, han har ikke selv sat sig så meget ind i sagens akter, at han kan tale og skrive om den uden hjælp (se bl.a. rapporten), og sidst, men ikke mindst, han balancerer på kanten af embedsmisbrug ved at udtale offentligt, at "det var den rigtige beslutning at fyre Henriette Høgsbro". I Norrbom og Vindings rapport slås det fast på s. 207, at "Hals Kommunes afskedigelse af Henriette Høgsbro ikke kan anses for tilstrækkeligt sagligt begrundet baseret på den reelle begrundelse for afskedigelsen." Dette drejer sig aldeles ikke om en "fejl i administrationen", men om at afskedigelsen var fuldstændig grundløs. Hvis borgmester Bent Sørensens juridiske indsigt er større en Norrbom & Vindings, var der vel ingen grund til at bestille en vanvittig dyr rapport fra et advokatfirma, som efter kommunens eget udsagn er ekspert på området. Men byrådet har åbenbart ikke haft samme tillid til borgmesterens juridiske evner, og nu, da den foreligger, skal vel selv borgmesteren respektere den. Tilbage til syndebukken: vil du virkelig finde dig i det, Flemming Kold Jensen?