EMNER

Syndere er afsløret

Sporestof gav grønt vand og resultat

BROVST:Brovst Fjernvarme har delvist opklaret årsagen til det store vandspild, som igennem nogen tid har plaget værket. To forbrugere henvendte sig i dagene umiddelbart efter, at sporestoffet Uranin var blevet tilsat brugsvandet for at afsløre eventuelle defekte varmtvandsbeholdere. Begge reagerede på det grønne vand, som pludselig kom ud af bruseren. - Den ene blev forskrækket, fordi hun ikke havde læst om, at vandet kunne blive grønt, den anden vidste, hvad det drejede sig om, fortæller driftsleder Niels Hansen, Brovst Fjernvarme. I det ene tilfælde var det som ventet en utæt varmtvandsmåler, som var synderen, i det andet en defekt varmeveksler, hvilket er meget sjældent. Selv om forbruget af vand siden er mindsket, er det ifølge Niels Hansen endnu ikke tilfredsstillende. - Det tyder på, at vi tilsyneladende selv har en utæthed i vores system. Vi er i hvert fald ikke så langt nede i vandforbrug, som vi gerne ville, oplyser Niels Hansen. Brovst Fjernvarme står nu foran et møjsommeligt arbejde med at finde frem til utætheden. I første omgang er det brøndene, som bliver inspiceret nøjere. Giver det ikke resultat, kan værket blive nødt til at lukke vejstrækninger af i perioder for at finde årsagen til miseren.