Synes ikke at naboen generes

} DISPENSATION: Teknisk udvalg har givet dispensation til, at der bygges et hus på Bolettevej med en taghældning på under 10 grader, som ellers er lokalplanens minimum og selv om en nabo mener, at det vil betyde en markant forringelse af udsigten. Dispensationen er givet af to årsager: Dels er der tidligere givet én lignende dispensation, dels vurderes det fra forvaltningens side, at naboen ikke på nogen måde bliver generet af byggeriet. Desuden er lokalplanen ved at blive ændret.