Syng dig glad

HALVRIMMEN:Overværer man én af Halvrimmen Korets øveaftener på Halvrimmen Skole, dukker ovenstående titel fra den klassiske sangbog op i erindringen. Samme indtryk fik man gennem den begejstring og entusiasme, de forholdsvis få medlemmer, som mødte op på korets årlige generalforsamling tirsdag, udstrålede. Mødeprocenten var omkring 100, og ingen lagde skjul på, at man gerne ser flere deltagere i fællesskabet om den spændende og udviklende hobby. I sin beretning gennemgik formanden Tina Langballe begivenhederne i den forgangne sæson, hvor man som afløser for Hanne Pia Knudsen, der flyttede fra egnen, havde fået Anders Hassing til at "svinge pisken". Af korets arrangementer omtalte formanden "Lyrik-café" på Skovsgård Hotel, besøg på Egebo, Brovst Sparekasses garant-fest i ØAH-Hallen, Arbejdernes radio- og fjernsynsklubs fest i Skovsgård Hallen, to konfirmationer i Langeslund Kirke, flere julearrangementer og enkelte private begivenheder. Tina Langballe udtrykte glæde over det gode samarbejde med borgerforeningen, som havde betænkt koret med et beløb på 1.000 kroner, og fra Lions Club havde man modtaget et tilskud på 2.000 kroner. I indeværende sæson har koret bl.a. deltaget i arrangementer fælles med "Swing Sisters" fra Brovst, og der er i foråret nedsat et musikudvalg, som i samarbejde med lederen fastlægger repertoiret. I forsøg på at skabe mere opmærksomhed omkring koret arbejdes der for tiden på et større arrangement i 2004, hvor koret håber at kunne skabe økonomisk basis for at engagere Kaj Stensgaard, der er vokset op i Halvrimmen, og som i dag er en af verdens ypperste marimba-virtuoser. Regnskabet, som blev gennemgået af Grethe Thomsen, viser i indtægter 16.226 kroner og udgifter på 10.139 kroner. Overskuddet på 6.087 kroner indgår i egenkapitalen på ialt 11.681 kroner, men det vil i indeværende regnskabsår indgå som et supplement til et lavere tilskud fra kommunen. De tre afgående medlemmer af bestyrelsen, Tina Langballe, Heidi Jensen og Grethe Thomsen, blev alle genvalgt, og en tom taburet blev besat med Lise Boye, mens Heidi Boye blev valgt som suppleant. Femte medlem af bestyrelsen er Charlotte Nielsen. Da tilgangen af nye medlemmer har skuffet, blev det vedtaget at forhøje det halvårlige kontingent fra 300 kroner til 400 kroner.