Syng en ny sang for Herren

Pinsedag. Denne er dagen! I år får pinsedag sit særlige festpræg: Vi tager en ny salmebog i brug, Den Danske Salmebog 2002. Salmebogen har sit årstal derved, at Dronningen autoriserede salmebogen 29. juli 2002. Den nye Salmebog beholder navnet: Den Danske Salmebog. Dermed er ringen sluttet tilbage til den første autoriserede salmebog, Den danske Psalmebog 1669. Godt 10 år er gået, siden Salmebogskommissionen blev nedsat. Som medlem af kommissionen tør jeg godt skrive under på, at det har været et både stort og berigende arbejde. Undervejs har salmebogsprojektet også været ude i kritikkens stormvejr. Takket være menighedernes aktive og konstruktive deltagelse i høringsrunden blev det muligt for kommissionen at fremlægge et justeret forslag, som i væsentlig grad imødekom kritikken. Det var en stor glæde, at så mange menighedsråd i Aalborg Stift tilkendegav sig med mange gode indspil. Derefter skete det glædelige omslag: Kritikken forstummede og blev afløst af forventning: Vi skal have en ny salmebog! Jeg har ikke tal på, hvor mange menigheder, der tager den nye salmebog i brug til pinse. Men det er mit indtryk, at det er et meget stort flertal. I Aalborg Stift har jeg grund til at formode, at det er næsten alle! Til kirkerne i landet som helhed er der forudbestilt ca.175.000 eksemplarer. Det tal overstiger selv de dristigste forventninger. Men endnu mere glædeligt er det, at der er solgt ca. 12.000 gavebreve til årets konfirmander, som således til pinse kan indløse den mest betydningsfulde blandt de gaver, de fik til deres konfirmation: En salmebog! Det er vigtigt, at salmebogen ikke blot står til låns i kirken, når vi kommer til gudstjeneste. Det er endnu vigtigere, at salmebogen også bliver hjemmets bog. Derfor: Køb den nye salmebog og reklamér for den, så mange andre også køber den. Den nye salmebog skal ligesom den nu snart gamle være en folkebog! Kristentroens åndedrag er sang og bøn. Derfor er den nye salmebog både en sangbog og en bønnebog. Den rummer 791 salmer, hvoraf 142 er nye og kan således ikke findes i Den Danske Salmebog fra 1953. Den mest gennemgribende fornyelse er sket i bønnebogen, som indeholder et rigt udvalg af bønner, der er formet i et ligefremt og nutidigt sprog. Jeg tror, at bønnebogen kan blive til stor hjælp og glæde i det enkelte menneskes daglige liv. Men hvorfor synger vi? Hvorfor er det både lindrende og opløftende at synge? Der kan gives mange svar. Sangen skaber fællesskab. Et møde eller en gudstjeneste, hvor mange synger sammen, er en berigende oplevelse. Salmesangen en pinsemorgen med "I al sin glans nu stråler solen, livslyset …" har givet genklang i mit sind siden min barndom. Salmen kalder hver gang på ny glæde og en sitrende taknemmelighed. En god salme sætter hjertets strenge i bevægelse og låner mig ord til at sige, hvad mine egne ord ikke kan udtrykke. Det gælder, både når jeg er tynget af bekymringer eller ramt af sorg, og det gælder, når glæden over livet og kærligheden strømmer i mit sind. Så må jeg synge, synge det ud! Nu er det pinse! Vi glæder os til festen. Til den nye salmebog. Til at synge af glæde over livet, hvor alt i denne tid dufter lysegrønt af græs. Det er mit håb, at Den Danske Salmebog 2002 bliver til liv og glæde i menighedens fællesskab og i den enkeltes tilværelse. Guds folk kan ikke være andet end et syngende folk! Det gælder hvad enten man nu synger efter Salmebogen af 1953 eller man synger efter Den Danske Salmebog 2002. Glædelig pinse! Søren Lodberg Hvas, Thulebakken 1, Aalborg, er biskop. E-mail: slh@km.dk