SYNSPUNKT Lægeuddannelse gør forskel

Der er skrevet meget om den kommende lægeuddannelse i Aalborg. De forskellige indlæg vidner om, at den nyder stor støtte i den nordjyske befolkning - uanset uddannelse, beskæftigelse og bopæl.

AAU:Der er skrevet meget om den kommende lægeuddannelse i Aalborg. De forskellige indlæg vidner om, at den nyder stor støtte i den nordjyske befolkning - uanset uddannelse, beskæftigelse og bopæl. Denne form for folkelig bevægelse ville ikke være mobiliseret, hvis ikke sagen havde en tyngde og betydning, som er usædvanlig. Og det er sagens kerne: En lægeuddannelse ved AAU markerer en særlig milepæl, som gør forskel både nu og på længere sigt. Den har betydning for regionens udvikling og vil være med til at manifestere den transformation, som regionen og i særdeleshed Aalborg gennemgår – fra arbejderby til vidensby. Lukningen af Motorola og Texas Instruments afdelinger i Aalborg har helt naturligt fyldt meget i aviser og andre medier. Mange har mistet deres arbejde og er midlertidigt skubbet ud i jobmæssig og økonomisk usikkerhed. Men det er et faktum, at det nordjyske IT- og kommunikationserhverv (IKT-erhvervet) samlet er styrket over de seneste år, så der nu er et IKT-miljø med over 200 virksomheder, over 8000 ansatte og 15 mia. kr. i omsætning. Der er således sket en fordobling af ansatte i IKT-virksomheder i Aalborg over de seneste 10 år. I de seneste år er væksten sket i softwareindustrien, hvor et varieret IKT-miljø er vokset frem, et stærkt miljø der også omfatter grænselandet mellem sundhed og teknologi. Udvikling af administrative løsninger, borgerbetjening, sundhed, beslutningsstøtte, intelligent logistik, spiludvikling, intelligente transportsystemer og digitale indholdstjenester er bare nogle få eksempler på nye og voksende IKT-kompetencer. Den gode historie er således, at Nordjylland har et alsidigt internationalt IKT-erhverv og er blevet mindre sårbart overfor udsving i enkelte brancher. Eksempelvis er kun ca. 15 pct. beskæftiget inden for den trådløse industri. Der er skabt et solidt fundament og de fleste faktorer peger på fortsat vækst, når den globale krise lægger sig. Uden AAU havde vi ikke et IKT-erhverv i nær samme omfang. AAU er landets største IKT-universitet med forskere i verdensklasse og sidder på en tredjedel af alle offentlige midler til IKT-forskning. Samtidig er AAU i flere omgange blevet udpeget til det universitet i Danmark, der er bedst til at samarbejde med erhvervslivet. Der er store samfundsmæssige udfordringer på f.eks. energiområdet og sundhedsområdet, hvor nordjyske IKT-virksomheder og vidensmiljøer sammen kan bidrage med nogle af fremtidens løsninger og nye produkter. Et vigtigt resultat i det nye IKT-landskab er, at IKT Forum og Norcom nu er fusioneret i én fælles forening med navnet: ictnorcom. Hermed er der dannet et fælles netværk for alle IKT-virksomheder i regionen, uanset størrelse og specialisering. Yderligere indgår ictnorcom som kernepartner i BrainsBusiness – ICT North Denmark, der netop har netop fået tilført ca. 18 millioner fra det nordjyske Vækstforum til at styrke synligheden, attraktiviteten og konkurrencedygtigheden i det nordjyske IKT-miljø. Denne samarbejdsplatform samler ressourcerne fra erhvervet, AAU, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Aalborg Samarbejdet bag en strategisk satsning på regionens IKT-erhverv. Lægeuddannelsen og et stærkere sundhedssystem vil åbne store nye forretningsmuligheder for det nordjyske IKT-erhverv. Potentialerne for udvikling i grænselandet mellem sundhed og IKT er næsten uendelige og har et stort markedspotentiale. Kombinationen af stigende levealder, flere behandlingsmuligheder og færre hænder til behandling og pleje skaber et enormt fremtidigt behov for teknologiske løsninger. Nordjylland har en særlig mulighed for at udnytte dette kommende marked ved at kombinere vore særlige styrkeområder indenfor IKT og vore styrker inden for sundhed og sundhedsteknologi. En nordjysk lægeuddannelse vil give et væsentligt løft til denne udvikling. Den dygtighed, hvormed AAU har etableret uddannelser indenfor naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab, betyder, at yderligere diskussion af, hvorvidt AAU også vil kunne etablere en 1. klasses lægeuddannelse, er overflødig. En lægeuddannelse i Nordjylland har større betydning end mange umiddelbart vurderer. Eller måske er det netop den store betydning, der gør, at andre landsdele markerer sig så voldsomt og bidende i debatten. Det er ikke blot et spørgsmål om omfordeling af forskningsmidler, uddannelsespladser og snævre økonomiske interesser. Lægeuddannelsen i Nordjylland har langsigtet betydning for udviklingen af regionen og af Danmark. Det er i dette perspektiv, at beslutningstagerne skal træffe denne vitale beslutning.