SYNSPUNKT Nej til Nordjysk lægeskole 1.0

Aalborg Universitet (AAU) har trods tidligere afslag igen søgt om at etablere en lægeskole.

Selv ministerens klare signal om at satse på de eksisterende lægeskoler ved at øge deres optag og Sundhedsstyrelsen princip om kvalitet frem for nærhed, får ikke AAU på andre tanker. Filosofien synes at være, at søger man ofte nok og retter såvel små som mere fatale fejl, så kan ansøgningen på overfladen se helt fornuftig ud. Det betyder imidlertid ikke, at det giver mening at etablere endnu en lægeuddannelse, og at den vil være af høj kvalitet. Man kan ikke fortænke befolkningen og politikerne i at være forvirrede. En forkromet politisk plan fra AAU, hvor de fanges i deres egen retorik og varm luft i forsøget på at være regionens redning. Man skal ikke le af en mand, der ikke er blevet klogere, men det var nu svært ikke at trække på smilebåndet, da rektor udtalte, at AAU har et fuldt udbygget bachelorstudium, og at der ikke er problemer med at skaffe lægelige undervisere. Udtalelserne er interessante, fordi de er så åbenbart utroværdige, f.eks. er der kun en håndfuld læger ved AAU, og ingen af dem har dokumenteret erfaring med lægeuddannelse. Grundlaget skrider yderligere, idet uddannelsen i medicin med industriel specialisering blev mere end halveret sidste år. Et eksempel på en uddannelse, der ikke var behov for, som påpeget af bl.a. Medikoindustrien. Det kan undre, at AAU føler sig vidende omkring behovet for en ny lægeskole. Argumentationen er da også i kontrast til fagkundskaben, der mener, at det i bedste fald er spildte kræfter. Andre mener, at det er direkte skadeligt. Sidstnævnte giver mening, idet Nordjylland vil blive forbundet med en andenrangs lægeuddannelse. Samtidig vil Aalborg Sygehus miste op mod halvdelen af de højtspecialiserede funktioner. Der er i disse år et stærkt pres på disse funktioner, og en del af dem er kun bevaret i Nordjylland pga. samarbejdet med Århus. Da Aarhus Universitet ved en lægeskole ved AAU naturligvis trækker sig ud af Regionen, opstår det interessante paradoks, at AAU får lægeskolen, men uden et sygehusvæsen med dækkende højtspecialiserede funktioner, hvor de studerende og yngre læger kan få deres uddannelse. Når de højtspecialiserede funktioner forsvinder, så forsvinder det dygtige sundhedspersonale også. En del nordjyske patienter vil derfor skulle til andre dele af landet, da visse behandlinger ikke længere kan tilbydes i Nordjylland. Man kan spørge sig selv om hvorfor nogle kan være interesseret i en ny lægeskole frem for det lægestudium, som Aalborg Sygehus har sammen med Aarhus Universitet. Aalborg Sygehus" status som universitetshospital har haft stor regional betydning. En enorm udvikling, som kunne have været endnu længere, havde det ikke været for AAUs kæp i hjulet. Det gav adgang til et samarbejde omkring de kliniske funktioner og til Aarhus Universitets ”brand” og placering blandt verdens 100 bedste universiteter. Det er en investering i Nordjylland. Tænk, hvis Vestas ville etablere sig i Nordjylland men at regionen i stedet valgte at støtte en lokal vindmøllefabrik. En virksomhed i krise vil normalt rette blikket indad og vurdere ressourcerne. Det er tilsyneladende ikke filosofien ved AAU, der er stærkt presset pga. fatale ledelsesmæssige dispositioner. AAU formåede ikke at blive en del af universitetssammenlægningerne. Herudover er det nordjyske virksomhedsgrundlag bl.a. inden for mobiltelefonindustrien ved at forsvinde. Manglen på erhvervsPhD studerende er kun med til at cementere dette. Vi ser middelmådige resultater ift. andre universiteter på en række punkter bl.a. ringe evne til at skaffe ekstern finansiering, lav grad af patentering, betinget akkreditering af nogle af de etablerede uddannelser, og betydningen af forskningen (såkaldt citationsimpact) scorer lavt. AAU er ikke at finde på de internationale ”university rankings”. Alt sammen fakta, som viser, at AAU er på et sidespor, og at der er vigtige strategiske problemer. Det virker, som om der er et påtrængende behov for et AAU under en anden ledelse. Vi er mange, der gerne hjælper AAU, uanset om det fortsat vil selvstændigheden eller vejen med sammenlægning med et af de store universiteter. Hjælpen må dog afhænge af projekternes troværdighed og samfundsbehovet, og AAU må udvise et moralsk ansvar overfor regionens borgere. Valgmulighederne står mellem, at AAU får lægeskolen uden et sygehusvæsen med de nødvendige højtspecialiserede funktioner eller i stedet indleder et samarbejde med Aarhus Universitet til gavn for hele Vestdanmark. Ved en egentlig fusion vil der opstå synergieffekter og AAU vil over natten få adgang til et ”brand” og en ranking blandt de bedste universiteter i verden. Vælg selv, hvilket scenarium du helst vil have.