Syretank og bygning fjernes helt

Jammerbugt Kommune sørger for oprydning på ejerens regning efter udslip

Da der er salpetersyre både under og i det murede hus, bliver det nu fjernet sammen med tanken inde i huset. Det sker efter aftale med ejeren og på hans regning. foto: erik sahl

Da der er salpetersyre både under og i det murede hus, bliver det nu fjernet sammen med tanken inde i huset. Det sker efter aftale med ejeren og på hans regning. foto: erik sahl

GØTTRUP:Nu fjerner Beredskabsstyrelsen både tanken og huset, den står i, ved den landejendom ved Gøttrup, hvorfra det meste af 20 tons sapetersyre sidste weekend løb ud på jorden og dannede en stor ætsende sø. Det sker efter aftale med ejeren og på hans regning, oplyser Jammerbugt Kommunes plan- og miljøchef Gitte Clausen, efter at forvaltningen har besøgt gårdens ejer for at få opklaret omstændighederne ved uheldet. Forsøg - Vi har fået oplyst, at anlægget med syren skulle bruges til et forsøg med gylleforsuring, og at ejeren ikke var klar over, at der skulle en miljøgodkendelse til, forklarer hun. - Det må også tilskrives uvidenhed, at man opbevarer 20 tons salpetersyre i en rustfri stålbeholder, som ikke kan holde til det, tilføjer hun. Tidligere mejeritank - Tanken er en tidligere mejeritank med en luge i den ene ende, og i fredags var det første gang, der blev hældt syre på den, har vi fået at vide. Men den har tydeligvis ikke været velegnet til formålet, konstaterer Gitte Clausen. - Landmandens forsøg fik i hvert fald en brat ende, og nu er det helt forfra, hvis han vil have et nyt forsøgsanlæg. Om der skal ske yderligere reaktioner over for landmanden, vil forvaltningen diskutere med formanden for teknik- og miljøudvalget, Otto Kjær Larsen (V), når han vender tilbage fra ferie.