Nørager

Syreudslip kvæler alt liv i Nørager Bæk

1.800 liter salpetersyre og myresyre sivet ud i kloaknettttet ved Nørager Ostemejeri fredag og videre ud i bækken.

Ved syreudslippet fredag eftermiddag på Nørager ostemejeri blev den nærliggende Nørager Bæk alvorlig ramt af forurening, så alt liv ifølge kommunens biologer er væk i bækken over en nedstrøms strækning på mindst 3,5 km. Tirsdag formiddag går kommunens biologer i gang med at elfiske i bækkens forlængelse i Skelbæk ved Højslev Dambrug nabo til St. Binderup Kro for at afklare omfanget af fiskedød mm. Omkring 1.800 liter salpeter- og myresyre slap ud i kloaknettet fredag eftermiddag på ostemejeriet, efter at en ukendt lastbilchauffør havde påkørt to paller med syretanke. så de væltede ned på asfalten og gik i stykker. Heldigvis skete udslippet uden for på virksomhedens parkeringsplads, så ingen personer på noget tidspunkt var i fare.