Lokalpolitik

Sysseltinget i politisk hængedynd

Planerne for renovering af Sysseltinget er fra 2004. Nu bremses de igen lige før igangsætning.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bjerg Arkitektur udarbejdede i 2004 planer for renovering med ny indgang i østgavlen. Illustration: Bjerg Arkitektur

Det nys indførte anlægsstop i kommunen forhindrer al kommunal byggeaktivitet året ud. Det rammer renoveringen af Sysseltinget, som stod umiddelbart foran sin begyndelse efter et årelangt tilløb. Renoveringsplanerne fra Bjerg Arkitektur blev præsenteret i marts 2004. Et projekt igangsat af daværende byrådsmedlem John Bagger (S). Dengang håbede man, at renoveringen kunne være klar til Sysseltingets 30 års jubilæum i 2006. Siden er planerne blev udsat gang på gang. Da planerne blev præsenteret var alle fulde af lovord over udsigten til endelig at få omkring 250 siddepladser på Sysseltinget. Cirka 100 flere end i dag. De ekstra pladser vil gøre det muligt at trække interessante musiknavne til Sysseltinget. Ovenikøbet med udsigt til at koncerterne vil give overskud! Nu er man tilbage ved udgangspunktet. - Sysseltingets renovering vil indgå i de kommende budgetforhandlinger, siger borgmester Finn Olesen (S). Den melding har folkene fra musikforeningen I morgen er det jul, mor! hørt adskillige gange. Nu krydser de fingre for, at politikerne vil undlade at slagte Sysseltingets renovering under de kommende forhandlinger. - Det er pudsigt, at vi altid får opbakning til renovering af Sysseltinget sådan cirka hvert fjerde år. Hver gang der er kommunalvalg, siger Søren Jensen fra musikforeningen sarkastisk. Han erkender, at Sysseltingets renovering som alle andre anlægsopgaver falder ind under anlægsstoppet, men håber, at Sysseltinget bliver en del af anlægsplanerne for næste års budget. De 1,3 millioner kroner, som økonomiudvalget netop stod over for at skulle godkende - før anlægsstoppet kom i vejen - rækker dog slet ikke til den ønskede forbedring. Det er kun første skridt. - Det løser hverken den dårlige handicapadgang eller skaffer flere tilskuerpladser, siger Karl Kirkedal fra musikforeningen. Den totale - og dyre - udgave af renoveringsplanen vil sløjfe det indvendige trappetårn for at give mere plads til tilskuere samt tilføje en handicapelevator, så kørestolsbrugere kan transporteres til koncertlokalet på 2. sal. Den nu bremsede delrenovering til 1,3 millioner kroner forsyner blandt andet Sysseltinget med ny indgang ud mod rutebilstationen og forsyner stedet med nye gulve. - Hvis politikerne tror, at denne løsning lukker munden på os i valgkampen, tager de fejl. Det er reelt kun en halv løsning, siger Søren Jensen. En samlet renovering, som løser alle problemer, forventes at koste 6-7 millioner kroner. Der er allerede sat godt tre millioner kroner af til Sysseltinget næste år. Om de også er at finde på budgettet, når forhandlingerne om dette års budget er tilendebragt vides endnu ikke.