System ødelagt

Nu står de ledige så igen for tur. Regeringen vil forringe dagpengesystemet som led i næste års finanslov.

VK-PLAN:Nu står de ledige så igen for tur. Regeringen vil forringe dagpengesystemet som led i næste års finanslov. Ifølge regeringen skal perioden, hvor man kan modtage dagpenge, skæres ned fra fire til to år. Samtidig skal det være sværere at optjene ret til dagpenge, når man efter regeringens forslag skal arbejde 52 uger indenfor to år, mod nu tre år, inden man er dagpengeberettiget. Det er helt uhørt og vil ramme de ulykkelige, der uden egen skyld mister jobbet, hårdt. Og det i en situation, hvor vi måske står overfor en økonomisk krise, der vil kaste tusindvis ud i ledighed! Regeringens udspil er tilmed direkte ungdomsfjendsk. Unge under tredive år skal spises af med halve dagpenge og først to måneder efter endt uddannelse skal den unge kunne få det særlige lave dagpengebeløb, dimittendsatsen. Unge i tyverne er i fuld gang med at stifte familie og skabe et selvstændigt liv, men ifølge regeringen skal det åbenbart være et discount-liv. Det er dog fantastisk! Udover at gøre livet sværere for mennesker, der allerede har det svært, er jeg bange for, at regeringen med sit forslag er godt på vej til at ødelægge vores dagpengesystem. ”Flexicurity”, er systemet blevet kaldt, fordi det på samme tid sikrer fleksibilitet på arbejdsmarkedet samtidig med en vis social tryghed for lønmodtagerne trods arbejdsløshed. Flere andre lande i EU har vist stor interesse for denne danske model, fordi den er et godt redskab til at øge beskæftigelsen. Så er det da grotesk, at den danske regering nu selv lægger op til at ødelægge redskabet. Konsekvensen ved et endnu ringere dagpengesystem bliver nemlig, at mange vil vælge medlemskabet af en arbejdsløshedskasse fra. En frygt, som regeringens egen arbejdsmarkedskommission deler. Der er ingen grund til at gøre det endnu sværere at få dagpenge og endnu lettere at miste dem igen. Allerede nu er dagpengesystemet ganske stramt. Ledige skal i dag leve op til strenge krav og kontrol. Ingen er i dagpengesystemet, hvis de ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Længden af dagpengeperioden betyder heller ikke et klap. Når der, som den periode vi tilsyneladende er på vej ud af, er næsten fuld beskæftigelse, så vil en dagpengeperiode på selv ti, femten eller tyve år ikke belaste systemet. Der kommer jo ikke mere arbejdskraft ud af ledige, der ikke er der. Og i en periode med højere ledighed, som den vi tilsyneladende er på vej ind i, vil en længere dagpengeperiode bevare lediges tilknytning til arbejdsmarkedet. Alternativet til dagpengene er jo anden offentlig forsørgelse; hvis man da ikke vælger helt at overlade ledige til tiggeri og velgørenhed! Dansk Folkeparti bryster sig af at være et lønmodtagerparti. Nu bliver det interessant at se finanslovsforhandlingerne, om DF kan købes. Om et lille tillæg til ældrechecken kan få partiet til at skolde de unge og ledige og skabe utryghed for alle andre lønmodtagere.