EMNER

Systemet er for dårligt, uengageret og overbelastet

Hvorfor gribe til yderligheder, når systemet principielt er godt nok, spørger børnelæge gennem 30 år, Gidion Zlotnik

AALBORG:Hvis det offentlige system fungerede efter hensigten, var tvangsbortadoption aldrig kommet til debat i Danmark, men systemet er alt for dårligt. Overfladisk, uengageret og overbelastet. Det siger børnelæge gennem 30 år, Gidion Zlotnik om systemet, og han får opbakning af Børnerådets formand, Klaus Wilmann, der peger på, at undersøgelser viser, at børn anbragt uden for hjemmet får et langt dårligere liv end andre. 16.000 børn er i dag anbragt uden for hjemmet mod omkring 12.000 blot fire år tilbage. De to reagerer på forslag fra skoleinspektør Linda Schøneberg, Tornhøjskolen i Aalborg Øst, der forleden slog til lyd for tvangsbortadoptioner som nødvendigt middel, hvis man skal redde truede børn fra forældre, der ikke magter deres opgave. - Tvangsbortadoption er alt for endeligt og ydmygende. Alt for brutalt og vil nærmest stå som en dødsstraf for både børn og forældre. I stedet for om nogle år at skulle poste en masse penge i at hjælpe de tvangsbortadopterede, fordi de er tvangsbortadopterede, skal vi hellere poste penge og menneskelige ressourcer i det nuværende system og hjælpe både børn og forældre, siger Gidion Zlotnik, der lige som Klaus Wilmann er af den opfattelse, at sagsbehandlere er alt for dårligt rustede til at takle tunge, sociale sager. - De har hverken uddannelse eller tid til det og får ikke den supervision, der skal til. Børnerådet tager dog ikke entydigt afstand fra tvangsbortadoption - vi har ganske enkelt ikke haft det oppe til debat, siger Klaus Wilmann. Også leder af familieinstitutionen Toppen i Aalborg, Laurits Krog, mener, at kommunerne gør sig skyldig i offentlig omsorgssvigt. - Vi oplever alt for ofte, at handlingsplaner og kontrol ikke bliver fulgt op - men også at handlingsplaner falder helt til jorden i forbindelse med sagsbehandlerskift og ved kommuneskift. Det er på den baggrund, at Gidion Zlotnik siger: Hvorfor gribe til yderligheder i stedet for at få rettet op på det, som ikke dur? Hvad det er, vil en rapport fra Socialministeriet måske afsløre. Her er man i øjeblikket ved at undersøge kvaliteten af anbringelsen af børn.