Systemet har spillet fallit

”Et systems succes afspejles af, hvordan det behandler sine brugere”.

Er der bare lidt sandhed i ovenstående, må man sige efter de seneste dages chokerende afsløringer indenfor ældreplejen, at systemet har spillet fallit. Medmenneskeligheden er i høj grad erstattet af skemaer, møder og ikke mindst stress blandt plejepersonalet. En udvikling der er total uacceptabel overfor vores ældre medborgere. Jeg er sikker på, at personalet på plejehjemmene og i hjemmeplejen vil kunne give brugerne en bedre service, hvis systemet bare gav dem lov. Politikerne taler gang på gang om øget omsorg for de ældre, men i den praktiske virkelighed er det netop omsorgen og plejen, der må vige pladsen til fordel for øget bureaukrati. Selve plejen og omsorgen, som personalet primært er ansat til at varetage, synes som en uheldig konsekvens at komme i anden række. Denne udvikling skulle ha’ været stoppet for lang tid siden, men synes i stedet at fortsætte. Løsningen for mange politikere er øget kontrol og flere penge. Men er det ikke det, der er selve problemet? Man bygger videre på et fundament, der for længst har slået revner. Måske er det på tide at tænke i nye baner, hvor også private aktører kan komme på banen. Jeg kan ikke se et problem i, at man tjener penge på ældreplejen, så længe netop omsorgen og plejen er i centrum. Noget som det offentlige system til tider synes at glemme.