Systemet over mennesket

Åbent brev til Karsten Lauritzen, udlændingeordfører for Venstre. Og til VKO flertallet, som stemte for den nye udlændingelov for permanent opholdstilladelse, der virker med tilbagevirkende kraft.

Som beskrevet i Nordjyske den fjerde juli på forsiden, så rammes vores familie, så vores søn kan umiddelbart få permanent opholdstilladelse. Mens hans store søster kommer til at vente i ca. 7-8 år. Alt efter hvor længe hun vælger at læse under hendes vej mod at blive pædagog. Wongduan, børnenes mor, ville have fået permanent opholdstilladelse efter de gamle regler, da hun netop her pr. 17 juni 2010, har bestået sin dansk prøve 2. Var loven ikke ændret, ja, så ville hele vores familie have fået permanente opholdstilladelse. Nu må min kone også vente i 2-3 år til, at prøven for medborgerskab er færdiggjort. Eller til hun har fundet den forening, som hun eventuelt vælger at blive aktiv i. Til dagligt arbejder Wongduan på Danpo i Års som kyllingeslagter igennem nu 6½ år. Venstre har længe haft sloganet ”mennesket over systemet”. Vi som familie kan kun erklære os 100% enig med udlændingelovens tanke om et pointsystem, det finder vi både sympatisk og retfærdigt. Ja, vi ved som familie om nogen, at opholdstid i Danmark i sig selv ikke er en integrationsfaktor. Nej, kun integrerende handlinger som job og/eller uddannelse baner vejen ind i det danske samfund. Men hvor er belønningen i jeres system for at tage et kørekort, AMU-kurser mm. Jeres version af et ”pointsystem” er et ”proforma pointsystem”. Reelt er der bare bygget en etage mere op, med yderligere stramninger, oven på et i forvejen højt hus af stramme regler. En udlænding bliver faktuelt bare mødt med flere nye krav, der nu sætter mange unge mennesker i problemer, som f.eks. vores datter. Selve pointudregningen er rent proforma uden faktuelle valg, Derfor er jeres pointsystem hverken sympatisk eller retfærdigt. Karsten Lauritzen, Nordjyske 04.07.10: ”Sådan er det, når man ændrer regler. Så er der nogen, der kommer i klemme, for det giver for meget administration med særlove”. Dette svar ser vores familie som et fuldstændigt uacceptabelt, uansvarligt ikke-svar. Hvor er mennesket over systemet i den stive lovgivning, kære Karsten. Eller er de flotte ord udelukkende forbeholdt etniske danskere? Vores holdning er meget enkel, ja vesthimmerlansk: ”Man flytter ikke målet under kampen”. En aftale er og bliver en aftale. Med mindre at begge parter accepterer, at man ændrer aftalen undervejs. Sådan er det i Vesthimmerland på Løgstør-egnen, kære Karsten. Eller har du glemt dette, nu hvor du bor i ”Kjøvenhavn” som folketingsmand?

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk