EMNER

Systemet vigtigst?

AMTSINFORMATION: Som svar på et indlæg fra min side om, at Amtet ikke vil informere landmændene direkte, når det pålægger vore jorder restriktioner, skriver teknikformanden Niels Kirketerp et læserbrev 11.3. Heri opremser han alle de fordele, der er ved den af amtet valgte fremgangsmåde, bl. a. fordi informationerne derved så hurtigt som muligt kan være opdaterede og tilgængelige. Tilsyneladende har han skrevet det hjemme i Hobro, men det kunne såmænd også godt være forfattet et sted i forvaltningen, for det er én stor gang forklarelse, forsvarelse og forherligelse af amtets hidtidige praksis. Hvad andet kunne man forvente sig. Men det bekymrer mig som borger med den grundfæstede indstilling, at den første, der skal orienteres om en rådighedsindskrænkning, må da være den borger, det går ud over. Her vælger man i stedet at prioritere systemet fremfor personen. Kirketerp nævner stolt, at hans forvaltning sender relevant materiale ud til organisationerne. Til at begynde med sendte amtet det dog kun ud til naturbevægelserne, mens landboorganisationerne måbende måtte se til og hente informationerne på anden vis. Det er der heldigvis ændret på. Det manglede da også bare andet! Inden for de seneste dage har jeg fået brev fra forvaltningen om, at den i mit indlæg omhandlede "kultureng" nu i amtets register er blevet ført tilbage som almindelig mark. Hvorimod det i Fødevaredirektoratets system mærkværdigvis vil vare ca. et år, inden registreringen vil være slettet dér. Hvor er logikken? Den samme mark var i øvrigt også med i en udpegning omkring 1995. Efter korrespondance i maj 1996 med den daværende amtsborgmester blev udpegningen lovet slettet, men ifølge det for nyligt modtagne brev er det bare blevet glemt! Forhåbentlig skal det ikke læses som "glemt" Alt i alt må man om ovennævnte fremgangsmåder konkludere som ham fra tv: "Det er fan'me uhyggeligt, du"!