Syv etager er to for meget

Forslag til omdannelse af Poul Paghs Gade Skole skal revideres

Niels Brauer
Redegørelsens forslag om at erstatte den eksisterende portal ud mod Valdemarsgade til fordel for nybyggeri mødte modstand i udvalget for by og landskab. Arkivfoto: Henrik Bo
6. juni 2014 23:00

AALBORG: Nybyggeri i forbindelse med ombygningen af Poul Pagh Gades Skole til ungdomsboliger må ikke være højere end de omkringliggende bygninger, og derfor vil eventuelle punkthuse ved hver ende af den gamle skolebygning være begrænset til fem etager.

Det er den mest klare tilkendegivelse fra politikerne i by og landskabsudvalget til den startredegørelse, der ellers lagde op til, at to punkthuse måtte opføres i op til syv etager, hvorved bygherren Plus Bolig kunne få plads til i alt 188 ungdomsboliger i det samlede bygningskompleks.

- Udvalget ønsker ikke, at byggehøjde overstiger det øvrige kvarter, siger rådmand for området Hans Henrik Henriksen (S) efter første politiske behandling af af startredegørelsen, der er at betragte som en indledende etape, hvor politikere, bygherre og forvaltning afprøver tingene på hinanden forud for det egentlige lokalplansarbejde.

Udover byggehøjde havde udvalget også indvendinger i forhold til arkitektur, som den er skitseret i startredegørelsen samt beliggenheden af nybyggeriet ud mod Valdemarsgade.

- Umiddelbart er det illustrerede byggeri (i startredegørelsen, red.) noget af et brud i forhold til, hvad der ellers er i gaden, siger Henriksen, der, når det er sagt, på udvalgets vegne erklærer, at man ikke er afvisende overfor, at man prøver at gå nye veje.

- Men vi vil gerne se en skitse, der illustrerer noget, der har bedre sammenhæng med kvarteret i øvrigt. Vestbyen har jo nogle meget typiske gadeforløb, som man gerne må skæve til. Men det er ikke, fordi man efterspørger et gammelt Vestby-hus, for selvfølgelig må man gerne fortolke tingene på en ny måde. Og personligt synes jeg, der er tale om et spændende projekt, som løser opgaven et langt stykke hen ad vejen, siger Hans Henrik Henriksen, der samtidig udpeger netop Vestbyen som et følsomt område.

- Der er et hensyn til historien og de følelser, der er forbundet med området. Rigtig mange har boet i Vestbyen og måske gået i skole på Poul Paghs Skole. Men lad os nu se, om vi med nogle korrektioner ikke når frem til et eller andet, udvalget kan nikke ja. Gerne på den her side af sommerferien, siger rådmanden.

Udover det arkitektoniske stiller udvalget som nævnt spørgsmål ved placeringen af nybyggeriet ud mod Valdemarsgade.

- Her er der et ønske om at se visualiseringer af et nybyggeri, som er trukket noget tilbage i forhold til den eksisterende portal ud mod Valdemarsgade, som er meget karakteristisk og med til at give gaden et roligt forløb, siger rådmanden. I redegørelsen er nybyggeriet det sted blot trykket en smule tilbage fra Valdemarsgade.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!