Ballerup

Syv fatale fejl væltede cykelhal

Fejlberegnede spær i Ballerup Superarena kunne knapt bære deres egen vægt - limtrækoncernen med i genopbygning

HIRTSHALS:Store regnefejl i Danmarks dristigste limtrækonstruktion forklarer sammenstyrtningen i cykelhallen Ballerup Superarena 3. januar i år. Spærrene var så spinkelt dimensionerede i samlingerne, at de knapt kunne bære deres egen vægt. Beregningerne blev foretaget af et datterselskab i Limtræ Danmark-koncernen, Lilleheden Advance, Lyngby, og Lilleheden Limtræ Danmark, Hirtshals, har fremstillet spærrene. Her erkendes regnefejlene, men ikke skyldsspørgsmålet, som man forlanger afgjort ved en domstol. Det kan vare årevis, men allerede nu begynder genopbygningen af hallen med fabrikken som partner. Hovedentreprenøren Hoffmann, Limtræ Danmark og panthaverne Ballerup Kommune, Real Kredit Danmark og Codan har efter måneders forhandling indgået forlig om foreløbig at finansiere genopbygningen. Taget skal stå færdigt i december, oplyser advokat Ole Borch, der er kurator for Ballerup Superarena Fonden under konkurs. På hele syv afgørende punkter er der regnet forkert - og alle regnefejl har samlet bidraget til at svække konstruktionen med 25-30 pct. Konklusionen af det uvildige syn og skøn kom frem allerede i marts, men rapporten har vært hemmelig - indtil i går formiddag, da ugebladet Ingeniøren, som har fulgt sagen tæt, lagde den på sin hjemmeside. Men allerede over middag blev den pillet af igen efter at Ole Borch havde truet Ingeniøren net med en retssag. Af rapporten fremgik, at også var kvalitetsfejl på spærrene. Limen var blandet forkert og en del af træet opfyldte ikke normerne, men det var ikke fatale fejl. Limtræ Danmarks fabrik i Hirtshals med ca. 120 ansatte er den største i koncernen. Halvdelen af produktionen går til eksport, og den er upåvirket af skandalen.